Title

İslam saltanatının dâhi mimarı

Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız selamete kavuşursunuz” hadisinde bahsi geçen en nadide yıldızlardan biriydi o. Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar olan Mugîre b. Şu’be'nin İsl

Title

Meşrutiyet grevleri de patlatmıştı

1908 öncesinde Osmanlı topraklarında yapılan grev sayısı92 iken, 2. Meşrutiyet’in ilan edildiği 23 Temmuz’dan o yılınsonuna kadar geçen 5 aylık sürede tam 143 grev yapılmıştır.İşte bu radikal de

Title

Kitabın itibarı yahut ‘prestij’ kitaplar

Maziyi sevmek ve anlamak için Cemil Meriç’in tabiriyle “Hür tefekkürün kalesi” olan dergilerin kültür ve sosyal tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Benzeri bir bakışla Prof. Dr. Mim Kemal Öke iki

Title

Hakkı yenmiş bir padişah

Önce bir iç mesele olarak başlayan, fakat onun ülke dışına çıkması ve Avrupa’ya götürülmesinden sonra uluslararası bir sorun haline gelen bu hadisenin Osmanlı Devleti’ni maddî ve manevî olarak zor dur

Title

Atatürk’ten kadınlara 8 Mart mesajı: “Askerlik yapmayana oy da yok!”

Dünya Kadınlar Günü 8 Mart’ta konu dönüp do­laşıp Atatürk’e geliyor ül­kemizde. Tarih yazımının ilkokullarda genç dimağlara dahi ez­berlettiği bir tez yakamıza yapışmış durumda: “Milletvekili seçme-se

Title

Yudum yudum içilen tarih boza & salep

Kış gecelerinin tarih tüten mayhoş içecekleri boza ile salebi Tolunay Sandıkçıoğlu Derin Tarih okurları için kaleme aldı.