İsmail Kara

DERIN TARIH YAZARI

Laiklik politikalarının değişmez umdeleri var mı?

Bütün Cumhuriyet tarihini, özellikle de 3 Mart 1924 sonrasını laiklik anlayışları ve politikaları açısından tektip ve değişmez bir yorum, mevzuat ve uygulamalar manzumesi olarak değerlendirmek ne kadar doğru olur? Bu soru etrafında farklılaşan dönemlere işaret etmek için siyasî merkezin, aydınların, bürokrasinin, basın-yayın organlarının iç dinamiklerin ve uluslararası şartların değişmesine paralel olarak bir kısmı ciddi denebilecek tadil ve tashihlere gittiğinden bahis açılabilir. Tadil ve tash...

Prof. Dr. Semavi Eyice

DERIN TARIH YAZARI

​Sultan Abdülhamid'e niyet kime kısmet Ertuğrul ve Söğütlü Yatları

Osmanlı Devleti’nin son dönemi padişahlarından olan Sultan II. Abdülhamid için İngiltere tezgâhlarında yapılmak üzere iki yat sipariş edilmişti. Ismarlanan bu iki yattan birincisine Osmanlı hanedanının kurucularından Ertuğrul Gazi’nin adı, ikincisine ise Osmanlı Beyliği’nin ilk tohumunun atıldığı yerin adı verildi. Böylece Sultan için sipariş edilen Ertuğrul ve Söğütlü yatları Marmara’nın parıltılı sularındaki yerlerini almışlardı. Sultan II. Abdülhamid döneminde kullanılan sözkonusu yatlar Cumh...

Prof. Dr. M.Şükrü Hanioğlu

DERIN TARIH YAZARI

İlk Osmanlı Meclis-i Meb'usanı ve İngiltere

Tanzimat sonrası Osmanlı ıslahat siyasetleri büyük çapta İngiltere’nin desteğiyle yürütülmüştü. İlerleyen yıllarda Whitehall, Osmanlı anayasacı hareketine de katkı sağlamış ve Ahmed Midhat Paşa liderliğindeki ricâlin bu alandaki girişimlerine yardımcı olmuştu.(1) Buna karşılık, Osmanlı Kanun-i Esasîsi’nin ilânı ve Meclis-i Meb‘usan’ın toplanması Londra’da ciddi bir ilgi görmemiş, tam tersine “yetersiz” ve “mevcut sorunları çözemeyecek” adımlar olarak yorumlanmıştı.Bu ilk bakışta bir çelişki gibi...

Ayşe Nur Ayyıldız

HABER YAZARI

Buruk Acı

Kızımı ilk kez kucağıma almamın üzerinden birkaç ay geçmemiş ve anne olmak daha nedir bilmezken, eşimin uzun dönem askerliği sebebiyle başka bir şehre taşınıverdik. Türkiye’nin doğusuna ilk kez gidişim ve evim dediğim yerden bu kadar uzun süreli ilk kez ayrılışımdı. Hiç tanımadığım bir şehirde hiç tanımadığım insanlar arasında, daha yeni yeni tanımaya başladığım kızımla heyecanlı bir maceraya başlıyordum. Kimseye belli etmesem de içten içe korkuyordum, öyle ya bir anne kuzusu olarak gurbet denil...

Asya Karagül

HABER YAZARI

15 Temmuz Destanı ve Militarizm

Üç tarafı denizlerle, dört yanı hainlerle çevrili bir kara parçasıyız biz. Şu dünya denen kürenin ne tarafından tutsak elimizde kalıyor, ne tarafına geçsek yerçekimi kayboluyor ve uzay boşluğuna düşüyoruz. Fakat bizler, vatan ne demektir iyi biliyoruz. Düştüğümüz toprağı pamuktan döşek, üzerimize örtülen al bayrağı atlas yorgan sayıyoruz. Ölümün de yaşamın da bir amacı var, biliyoruz. Etrafımızın düşmanlarla çevrili olması içimizden kahramanlar çıkmayacağı anlamına gelmez. Bu tez, yakın zamanda ...

Mustafa Armağan

DERIN TARIH YAZARI

Adnan Menderes İmam-ı Azam'ın türbesinde neler düşündü?

Rahmetli Aydın Menderes, vefatından bir süre önce (2009 yılı ortalarında) bir yazım üzerine beni arayarak 1921’de Suriye sınırı çizilirken topraklarımızın peşkeş çekildiğini söyleyen Hasan Basri Çantay’ın hangi partinin sıralarında oturduğunu sormuştu. Kendisine fakirin de o cevabın hasretiyle yandığını söylemekle yetinmiştim. Hazır kendisini yakalamışken sormadan edemedim: “Rahmetli babanızın Bağdat’ta İmam-ı Azam’ın türbesini ziyaretinde söyledikleri doğru mudur?” Sağ olsun, kendisi birkaç kol...

D. Mehmet Doğan

DERIN TARIH YAZARI

Alkışlar performans

Bazı kelimeler var ki birçok anlamı karşılayacak şekilde yerli yersiz kullanılıyor ve mahiyeti bilinmeden yaygınlaşıyor. Bunların çoğunlukla uydurma ve yabancı kaynaklı kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela teklif, tavsiye ve hatta telkin yerine ekseriya “öneri” deniliyor. Bu tür kelimelere gerçek mânaları bilinmeden veya dikkate alınmadan yakıştırmalarla birçok anlam veriliyor. Yabancı dillerden tercüme yapılırken kelimelerin dilimizdeki karşılıklarını bulunmak zahmetine girilmiyor ve bu ke...

İsmail Kara

DERIN TARIH YAZARI

“Milletin azmi ve kararı” ne zaman meclis'te oldu?

İslam dünyasında Hilafet-Saltanat sistemini değiştirmeye ve dönüştürmeye dönük siyasî fikirler ve teşebbüsler meşrutiyet fikri etrafında ortaya çıktı ve gelişti denebilir. Aynı zamanda yeni İslam siyasî düşüncesinin, yeni İslam siyasî kurumlarının ve yeni İslam siyaset üslubunun teşekkül alanı olan bu meşrutiyet programı bir taraftan  Emevilerle başlayan (onunla başladığını iddia ettiği) ve Osmanlıların son dönemine kadar gelen, yani neredeyse bütün İslam tarihini kuşatan Hilafet-Saltanat sis...

Mehmet Çelik

DERIN TARIH YAZARI

Kurtarıcı ama kurucu ol(a)mayan Gazi Meclis

1. Dünya Harbi’nin bütün cepheleri, Sevr Projesi, Millî Mücadele diye isimlendirdiğimiz süreç, Londra ve Paris görüşmeleri, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu, misyonu ve Lozan Antlaşması, ardından Saltanat ve Hilafetin kaldırılması… Bunların hepsi bir ana planın, büyük bir resmin parçaları. Tek başlarına ele alınıp değerlendirilemezler! Ana hedef Osmanlı Devleti’nin tasfiyesiydi. Bunun altyapı çalışmaları 1815 Viyana Kongresi’nden sonra başlatılmıştı. Şimdi büyük resmin küçük bir parçası olan Anad...

Prof. Dr. M.Şükrü Hanioğlu

DERIN TARIH YAZARI

Ahmed Rıza Bey ve "Batı'nın ahlakı"

Jön Türklüğün fikrî temelini oluşturan en önemli kişilik olan, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin sadece adının değil, dünya görüşünün şekillenmesinde de belirgin rol oynayan Ahmed Rıza Bey, “İnkılâb-ı Azîm” sonrasında Cemiyet tarafından yükseltildiği “ebu’l-ahrar” mevkiini hızla kaybetmiş, Harb-i Umumî sona erdiğinde ise örgütün muhalifleri arasına katılmıştı.  Ahmed Rıza Bey örgüt yönetiminin, entelektüel birikimlerini fazlasıyla küçümsediği ve “komiteci” olarak nitelendi...

Prof. Dr. Semavi Eyice

DERIN TARIH YAZARI

Eski İstanbul'un eskimeyen kitap kurtları

Kitap toplamaya ortaokulun ilk sınıfındayken başladım ve bu merakım bir daha beni bırakmadı. Ancak burada kendi kitaplarımdan ve kütüphanemden değil, tanımış olduğum bazı kitap meraklılarının özelliklerinden ve kütüphanelerinden bahsedeceğim.  Kitaplardan konuşulduğunda bazıları filan nadir kitabın kendilerinde olduğunu bir öğünme vesilesi yaparak anlatırlar. Nitekim babamla aynı yüksekokulda öğretim görevlisi olan bir tarih öğretmeni ile konuştuğumuzda bana, ünlü Hammer Tarihi’...

Prof. Dr. M.Şükrü Hanioğlu

DERIN TARIH YAZARI

Talat Paşa'yı tarihselleştimek

Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti liderlerinden Mehmed Talât Paşa, Berlin’de uğradığı suikast ve ağırlıklı olarak 1915 Ermeni tehciriyle ilişkisi çerçevesinde tarihselleştirilen bir siyasetçidir. Edirne’de başlayarak Selânik’e uzanan ve “İnkılâb- ı Kebîr”in hazırlanması sürecinde belirginleşen Jön Türklük serüveni üzerinde genellikle fazla durulmaz. Başka bir ifadeyle Talât Bey (Paşa), tarihçiliğin Jön Türk hareketi içinde ne düşünür, ne de eylemci olarak büyük önem atfettiği kişilerden biri d...

İsmail Kara

DERIN TARIH YAZARI

"Tarihi değiştirmek" niçin asıl dava olsun

Tanzimattan beri devam eden sahte inkılaplar ve bu inkılapların türettiği sahte kahramanlar davamızın müşahhas planda baş meselesidir.” 50’li yıllarda yazılan bu cümle Necip Fazıl’ın en dikkate değer ve en çok okunan, elbette aynı zamanda en problemli eserlerinden İdeolocya Örgüsü kitabının başlarında yer alıyor. Davanın “İslâm inkılabı” ve Türkiye’nin “kurtuluş”u olduğu hatırlandığında “tarihi değiştirme” nin merkezî yeri belki daha bir ehemmiyet kazanacak. İnkılap ve kurtuluş için yeni bir tar...

Şeyma Özin

HABER YAZARI

Babama Mektup

Babam kanser hastası. Bunu öğrendiğim güne kadar, eşten dosttan bu hastalığa dair bir yaşanmışlık duyduğumda, anlattıklarının yerine kendi anne/babamı koyardım ve karşımdaki kişi onun acısına üzülüyorum zannederken aslında ben yaşamam muhtemel olan o acıya -kendi acıma- üzülürdüm. İmandan bir cüzmüş gibi acıya ve hüzne bitişik bir hayat benimkisi. Gittiğim her yere hüznü de beraberinde götürüyor, sonra o duyguyu oraya kendim taşıdığımı unutarak, “Burada da mı hüzün, niye burada ...

Yavuz Bahadıroğlu

DERIN TARIH YAZARI

Tenim deniz kokuyor, kanım deniz akıyor

Karesioğulları topraklarında İncilli (Karasu) adıyla bilinen yitik Türkmen köyünde o gün çocuklar arasında bir karmaşa vardı. Ellerde tahta kılıçlar, dillerde “Savulun bre!” naraları, dudaklarda mutlu tebessümler saçan bir sürü çocuk oynuyordu. Mevsim yazdı. Güneş tam tepede, hava sıcak mı sıcak, yüzler buram buram ter, yanaklar kan kırmızı. Çocuklardan biri tahta kılıcını döndüre döndüre kalabalığa daldı: “Mürsel geliyor bre, savulun!” Tahta kılıcını yaşıtlarından birinin kılıç yerine değnek tu...

Homeros'a göre Avrupa ile Anadolu arasında gerçek bir ayrım yoktu ve Truva savaşı Batı ile Doğu arasında gerçekleşen bir mücadele değildi. Ne zaman ki Pers orduları ile İskender'in Yunan ordusu karşılaştı, işte o zaman Batı ile Doğu ayrımı bariz bir hal aldı. Aslında bu bölgeler bir bütünün parçaları olsalar da belli bir tarihsel sürecin ardından, çıkarları doğrultusunda kutuplaşmaya ve birbirlerine karşı mücadele etmeye başladılar.

İslam ile Hıristiyanlık arasındaki çatışma ise şüphesiz iki dinin de kökenlerinde yatan "küreselleşme" arzusundan kaynaklıdır. Hakimiyet sahalarının çatıştımasından ötürü, kültürel ve dini alanlarda sürtüşmeler ve üstünlük yarışları, ilerleyen sahfada silahlı mücadeleye dönecektir.

İslam ile Batı arasında farklı tarihlerde ve coğrafyalarda yapılan savaşların dışında da süregelen bir mücadele mevcuttur. Dönemin yazarları bu uzun çekişmeleri, "guerra fria" olarak adlandırır. Yani, soğuk savaş.

M.S. 7. yüzyıldan itibaren dünyaya hızla yayılan ve hakim unsur olan İslam, bir yüzyılda Mekke'den Cebelitarık'a ve Orta Asya'ya ulaşmıştır. Endülüs ile parlayan bu güneş yükselik dönemindeki Osmanlı ile gözleri kamaştırmış, fakat devletin çöküşüyle itibaren sönükleşmeye başlamıştır.

Müslümanların iktidarında iken huzurla yaşayan gayrimüslimler, iktidara geçtiklerinde önceki efendilerine zulüm çektirmek için adeta birbirleriyle bir yarışa girmişlerdir.

Uzun yıllar boyunca dünyanın gidişatına yön veren İslam devletleri, siyasal açıdan yollarını çizemeyip coğrafyalarını yönlendirecek hakim gücü kaybedince kültürel bir bunalım da kaçınılmaz olmuştur.

Kültürel olarak Batı yozlaşmasından kaçamayan müslüman toplumlar, modernleşmek başlığı adı altında Batı'yı taklitçiliğe yönelmişlerdir. Unutulmamalıdır ki; eski müslüman toplumu, ilk İslam devletini kurduklarında dönemin hakim unsurlarından farklı olarak kendi takvimlerini oluşturmuşlardı. İslam başlı başına her unsurla donatılmış bir medeniyetken, şimdi başta biz, Türkiye, olmak üzere çoğu İslam devleti Batı menşeli takvim ve saat kullanıyoruz.
Ne demiş Faslı bir sosyolog olan Fatima Mernissi; "Biz, Batı zamanının sürgünleriyiz."

İslam ile Batı arasındaki soğuk savaşta, dinsel ve kültürel çekişmenin yanı sıra sömürgecilik meselesinin de etkileri mevcuttur. Ekonomik alanda sömürgecilik faaliyetlerinin bir süre sonra sömürülen devlette ekonomik baskının yanı sıra kültürel yozlaşmaya, toplumsal yıkıma yol açtığı tüm tarihsel süreçlerde görülebilir. Doğu'nun zenginliği Batı tarafından her zaman iştah açıcı gözüktüğündendir ki, sömürgelerin çoğuna burası ev sahipliği yapmıştır. Müslümanların başka bir gayrimüslim devlet iktidarı altında yaşaması, siyasi sıkıntıların yanı sıra itikadı sıkıntıları da doğuruyordu.

Sömürgeciliğin Batı'nın deyimiyle Üçüncü Dünya'da (kime göre üçüncü?) yarattığı çarpıklıklardan söz edecek olursak Ali Mazrui şöyle özetlemiş: "(1) Sanayileşme olmadan kentleşme, (2)Üretime dönük insan gücü yetiştirmeden sözlü eğitim, (3) Bilimselleşme olmadan sekülerleşme, (4) Kapitalist disiplin olmadan kapitalist tamah. "

Sömürgeciliğin pek çok çeşidi ve sonucu olmakla birlikte günümüz ülkelerinin jeostratejisinde en önemli versiyonu kültür sömürgeciliğidir.

Haçlı seferlerini sömürgeciliğin doğum anı kabul edersek, şuan ki konjüktüre bakıldığında yeni bir mücadele ile karşı karşıyayız. Bu sefer kılıçla kendimizi savunamayız. Zira bize evrensel değerler, insan hakları ve siyasi özgürlük kavramları adı altında saldırıyorlar. İnsan hakları kavramını bir bildirge ile belgeleyen Batı'nın sömürgeleri, bu bildirge imzalandıktan yıllar sonra özgürlüklerine kavuştular. Standart bir Batı davranışı olarak mission civilisatrice (uygarlaştırma görevi) adı altında, ekonomik olarak başkalarının vatanlarını sömürmenin yanı sıra kültürlerini de yok etmeye çabaladıkları tüm dünya tarafından bilinmektedir.

Bugün bile Batı'daki birlikteliğin odak noktası, ekonomi ve ırkçılığa varmak üzere olan milliyetçiliktir. 21. yüzyılın Batı'sında Hristiyan cemaat olgusu tamamen yok olmuştur. Bu süreçte devletler kendi politikalarını aklamak ve desteklemek için bu cemaat olgusunu kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde cemaat yerini tutamasa da Batı'da "milliyetçilik" bir kitlesel hareket ve komuoyu birlikteliğine sebebiyet veriyor. Fakat Batı'nın aksine İslam dünyası, siyasal duygularını din ile canlandırmayı hala başarmakta ve bunu potansiyel tehditlere karşı kalkan olarak kullanmaktadır. Ki bu da milliyetçilikle benzer bir işlevselliğe sahiptir.

Aslına bakarsanız sömürdükleri Doğu/İslam medeniyetleri Batılılara göre militan ve saldırıda olan taraftır. Oysa Ortadoğu'nun Batı'ya bu derece ön yargılı yaklaşmaların sebebi tarih boyunca Batı'nın sömürge projeleri ve komploları altında ezilmiş olmalarından kaynaklıdır.

Biz müslümanlar -özellikle parçalanmış coğrafyaları mesken tutanlarımız- Batı'nın çıkarları uğruna teröre kurban giden yurttaşlarımızın yasını hala tutuyoruz. Bu eli kolu bağlayan bir yas da değil üstelik, bu bir yangın.

Her normu, dogmayı, stratejiyi ve ideolojiyi, her haritayı ve her sınırı kül edebilecek bir yangın.