İsmail Kara

DERIN TARIH YAZARI

Laiklik politikalarının değişmez umdeleri var mı?

Bütün Cumhuriyet tarihini, özellikle de 3 Mart 1924 sonrasını laiklik anlayışları ve politikaları açısından tektip ve değişmez bir yorum, mevzuat ve uygulamalar manzumesi olarak değerlendirmek ne kadar doğru olur? Bu soru etrafında farklılaşan dönemlere işaret etmek için siyasî merkezin, aydınların, bürokrasinin, basın-yayın organlarının iç dinamiklerin ve uluslararası şartların değişmesine paralel olarak bir kısmı ciddi denebilecek tadil ve tashihlere gittiğinden bahis açılabilir. Tadil ve tash...

Prof. Dr. Semavi Eyice

DERIN TARIH YAZARI

​Sultan Abdülhamid'e niyet kime kısmet Ertuğrul ve Söğütlü Yatları

Osmanlı Devleti’nin son dönemi padişahlarından olan Sultan II. Abdülhamid için İngiltere tezgâhlarında yapılmak üzere iki yat sipariş edilmişti. Ismarlanan bu iki yattan birincisine Osmanlı hanedanının kurucularından Ertuğrul Gazi’nin adı, ikincisine ise Osmanlı Beyliği’nin ilk tohumunun atıldığı yerin adı verildi. Böylece Sultan için sipariş edilen Ertuğrul ve Söğütlü yatları Marmara’nın parıltılı sularındaki yerlerini almışlardı. Sultan II. Abdülhamid döneminde kullanılan sözkonusu yatlar Cumh...

Prof. Dr. M.Şükrü Hanioğlu

DERIN TARIH YAZARI

İlk Osmanlı Meclis-i Meb'usanı ve İngiltere

Tanzimat sonrası Osmanlı ıslahat siyasetleri büyük çapta İngiltere’nin desteğiyle yürütülmüştü. İlerleyen yıllarda Whitehall, Osmanlı anayasacı hareketine de katkı sağlamış ve Ahmed Midhat Paşa liderliğindeki ricâlin bu alandaki girişimlerine yardımcı olmuştu.(1) Buna karşılık, Osmanlı Kanun-i Esasîsi’nin ilânı ve Meclis-i Meb‘usan’ın toplanması Londra’da ciddi bir ilgi görmemiş, tam tersine “yetersiz” ve “mevcut sorunları çözemeyecek” adımlar olarak yorumlanmıştı.Bu ilk bakışta bir çelişki gibi...

Ayşe Nur Ayyıldız

HABER YAZARI

Buruk Acı

Kızımı ilk kez kucağıma almamın üzerinden birkaç ay geçmemiş ve anne olmak daha nedir bilmezken, eşimin uzun dönem askerliği sebebiyle başka bir şehre taşınıverdik. Türkiye’nin doğusuna ilk kez gidişim ve evim dediğim yerden bu kadar uzun süreli ilk kez ayrılışımdı. Hiç tanımadığım bir şehirde hiç tanımadığım insanlar arasında, daha yeni yeni tanımaya başladığım kızımla heyecanlı bir maceraya başlıyordum. Kimseye belli etmesem de içten içe korkuyordum, öyle ya bir anne kuzusu olarak gurbet denil...

Asya Karagül

HABER YAZARI

15 Temmuz Destanı ve Militarizm

Üç tarafı denizlerle, dört yanı hainlerle çevrili bir kara parçasıyız biz. Şu dünya denen kürenin ne tarafından tutsak elimizde kalıyor, ne tarafına geçsek yerçekimi kayboluyor ve uzay boşluğuna düşüyoruz. Fakat bizler, vatan ne demektir iyi biliyoruz. Düştüğümüz toprağı pamuktan döşek, üzerimize örtülen al bayrağı atlas yorgan sayıyoruz. Ölümün de yaşamın da bir amacı var, biliyoruz. Etrafımızın düşmanlarla çevrili olması içimizden kahramanlar çıkmayacağı anlamına gelmez. Bu tez, yakın zamanda ...

Mustafa Armağan

DERIN TARIH YAZARI

Adnan Menderes İmam-ı Azam'ın türbesinde neler düşündü?

Rahmetli Aydın Menderes, vefatından bir süre önce (2009 yılı ortalarında) bir yazım üzerine beni arayarak 1921’de Suriye sınırı çizilirken topraklarımızın peşkeş çekildiğini söyleyen Hasan Basri Çantay’ın hangi partinin sıralarında oturduğunu sormuştu. Kendisine fakirin de o cevabın hasretiyle yandığını söylemekle yetinmiştim. Hazır kendisini yakalamışken sormadan edemedim: “Rahmetli babanızın Bağdat’ta İmam-ı Azam’ın türbesini ziyaretinde söyledikleri doğru mudur?” Sağ olsun, kendisi birkaç kol...

D. Mehmet Doğan

DERIN TARIH YAZARI

Alkışlar performans

Bazı kelimeler var ki birçok anlamı karşılayacak şekilde yerli yersiz kullanılıyor ve mahiyeti bilinmeden yaygınlaşıyor. Bunların çoğunlukla uydurma ve yabancı kaynaklı kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela teklif, tavsiye ve hatta telkin yerine ekseriya “öneri” deniliyor. Bu tür kelimelere gerçek mânaları bilinmeden veya dikkate alınmadan yakıştırmalarla birçok anlam veriliyor. Yabancı dillerden tercüme yapılırken kelimelerin dilimizdeki karşılıklarını bulunmak zahmetine girilmiyor ve bu ke...

İsmail Kara

DERIN TARIH YAZARI

“Milletin azmi ve kararı” ne zaman meclis'te oldu?

İslam dünyasında Hilafet-Saltanat sistemini değiştirmeye ve dönüştürmeye dönük siyasî fikirler ve teşebbüsler meşrutiyet fikri etrafında ortaya çıktı ve gelişti denebilir. Aynı zamanda yeni İslam siyasî düşüncesinin, yeni İslam siyasî kurumlarının ve yeni İslam siyaset üslubunun teşekkül alanı olan bu meşrutiyet programı bir taraftan  Emevilerle başlayan (onunla başladığını iddia ettiği) ve Osmanlıların son dönemine kadar gelen, yani neredeyse bütün İslam tarihini kuşatan Hilafet-Saltanat sis...

Mehmet Çelik

DERIN TARIH YAZARI

Kurtarıcı ama kurucu ol(a)mayan Gazi Meclis

1. Dünya Harbi’nin bütün cepheleri, Sevr Projesi, Millî Mücadele diye isimlendirdiğimiz süreç, Londra ve Paris görüşmeleri, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu, misyonu ve Lozan Antlaşması, ardından Saltanat ve Hilafetin kaldırılması… Bunların hepsi bir ana planın, büyük bir resmin parçaları. Tek başlarına ele alınıp değerlendirilemezler! Ana hedef Osmanlı Devleti’nin tasfiyesiydi. Bunun altyapı çalışmaları 1815 Viyana Kongresi’nden sonra başlatılmıştı. Şimdi büyük resmin küçük bir parçası olan Anad...

Prof. Dr. M.Şükrü Hanioğlu

DERIN TARIH YAZARI

Ahmed Rıza Bey ve "Batı'nın ahlakı"

Jön Türklüğün fikrî temelini oluşturan en önemli kişilik olan, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin sadece adının değil, dünya görüşünün şekillenmesinde de belirgin rol oynayan Ahmed Rıza Bey, “İnkılâb-ı Azîm” sonrasında Cemiyet tarafından yükseltildiği “ebu’l-ahrar” mevkiini hızla kaybetmiş, Harb-i Umumî sona erdiğinde ise örgütün muhalifleri arasına katılmıştı.  Ahmed Rıza Bey örgüt yönetiminin, entelektüel birikimlerini fazlasıyla küçümsediği ve “komiteci” olarak nitelendi...

Prof. Dr. Semavi Eyice

DERIN TARIH YAZARI

Eski İstanbul'un eskimeyen kitap kurtları

Kitap toplamaya ortaokulun ilk sınıfındayken başladım ve bu merakım bir daha beni bırakmadı. Ancak burada kendi kitaplarımdan ve kütüphanemden değil, tanımış olduğum bazı kitap meraklılarının özelliklerinden ve kütüphanelerinden bahsedeceğim.  Kitaplardan konuşulduğunda bazıları filan nadir kitabın kendilerinde olduğunu bir öğünme vesilesi yaparak anlatırlar. Nitekim babamla aynı yüksekokulda öğretim görevlisi olan bir tarih öğretmeni ile konuştuğumuzda bana, ünlü Hammer Tarihi’...

Prof. Dr. M.Şükrü Hanioğlu

DERIN TARIH YAZARI

Talat Paşa'yı tarihselleştimek

Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti liderlerinden Mehmed Talât Paşa, Berlin’de uğradığı suikast ve ağırlıklı olarak 1915 Ermeni tehciriyle ilişkisi çerçevesinde tarihselleştirilen bir siyasetçidir. Edirne’de başlayarak Selânik’e uzanan ve “İnkılâb- ı Kebîr”in hazırlanması sürecinde belirginleşen Jön Türklük serüveni üzerinde genellikle fazla durulmaz. Başka bir ifadeyle Talât Bey (Paşa), tarihçiliğin Jön Türk hareketi içinde ne düşünür, ne de eylemci olarak büyük önem atfettiği kişilerden biri d...

İsmail Kara

DERIN TARIH YAZARI

"Tarihi değiştirmek" niçin asıl dava olsun

Tanzimattan beri devam eden sahte inkılaplar ve bu inkılapların türettiği sahte kahramanlar davamızın müşahhas planda baş meselesidir.” 50’li yıllarda yazılan bu cümle Necip Fazıl’ın en dikkate değer ve en çok okunan, elbette aynı zamanda en problemli eserlerinden İdeolocya Örgüsü kitabının başlarında yer alıyor. Davanın “İslâm inkılabı” ve Türkiye’nin “kurtuluş”u olduğu hatırlandığında “tarihi değiştirme” nin merkezî yeri belki daha bir ehemmiyet kazanacak. İnkılap ve kurtuluş için yeni bir tar...

Şeyma Özin

HABER YAZARI

Babama Mektup

Babam kanser hastası. Bunu öğrendiğim güne kadar, eşten dosttan bu hastalığa dair bir yaşanmışlık duyduğumda, anlattıklarının yerine kendi anne/babamı koyardım ve karşımdaki kişi onun acısına üzülüyorum zannederken aslında ben yaşamam muhtemel olan o acıya -kendi acıma- üzülürdüm. İmandan bir cüzmüş gibi acıya ve hüzne bitişik bir hayat benimkisi. Gittiğim her yere hüznü de beraberinde götürüyor, sonra o duyguyu oraya kendim taşıdığımı unutarak, “Burada da mı hüzün, niye burada ...

Yavuz Bahadıroğlu

DERIN TARIH YAZARI

Tenim deniz kokuyor, kanım deniz akıyor

Karesioğulları topraklarında İncilli (Karasu) adıyla bilinen yitik Türkmen köyünde o gün çocuklar arasında bir karmaşa vardı. Ellerde tahta kılıçlar, dillerde “Savulun bre!” naraları, dudaklarda mutlu tebessümler saçan bir sürü çocuk oynuyordu. Mevsim yazdı. Güneş tam tepede, hava sıcak mı sıcak, yüzler buram buram ter, yanaklar kan kırmızı. Çocuklardan biri tahta kılıcını döndüre döndüre kalabalığa daldı: “Mürsel geliyor bre, savulun!” Tahta kılıcını yaşıtlarından birinin kılıç yerine değnek tu...

Erguvanlar Geldi! Haydi İstanbul’a! Haydi Boğaz’a!

10 Mayıs 2017, Çarşamba

eski bir istanbul mahallesinde yolumu kaybettim
ahşap sokaklar adını çağırdı bana

boğaz'ın bütün renkleriyle yürüdüm aşka dair büyülere

avcumdaki aynadan yansıyan yüzüne çakışan yüzüm
elinden tutup attaya gittiğim çocukluğum
eski / sarı bir fotoğrafta kaldı

…ki
bahar patladığında her yer akdeniz olur


bir çiçeğe aşık olur
mezar taşlarındaki hayat izleri
*
….

Baharla birlikte günler uzuyor sana doğru, sevgili İstanbul.

Gönüller meylediyor senin güzel ruhuna, ümitvâr yüzüne, tohumlar çatlatan bahar haline.

Adını söylemek bile güzel senin… Adın hep tatlı bir gülümsemeyle söyleniyor aziz, cânım İstanbul. Adının kuralı bu.

O gülümsemede erguvanlarının yeri çok müstesnâ.

Bir erguvan dalı ve martı-(Fotoğraf arşivi İsmail Canbulat)

Bir erguvan dalı ve martı-(Fotoğraf arşivi İsmail Canbulat)

Baharla birlikte, halkımın gönlü gibi zengin, Türkiye gibi güzel, Anadolu gibi gülümseyen erguvanlar geldiler bu sene de İstanbul'a..

Açık mor mu? Eflâtun mu? Pembe mi? Hayır hiçbiri değil; o kendi ismini taşıyan rengiyle “erguvan"!

Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre ağabeyim, çocukken konaklarının bahçesindeki ağaç ve çiçekleri şöyle zikreder: “Beyaz ve siyah incir, beyaz ve siyah dut, ayva, erik, armut, nar, kızılcık, ve zerdâli ağaçları ile asma vardı. Gül, pembe ve mâvi ortancalar, karanfil, papatya, filbahri, hanımeli, akşam sefâları, şebboy, sardunya, aslanağzı, şakâyık, kasımpatı, horozibiği, hercâî menekşe ve erguvanlar."

Şimdi hangileri kaldı Üsküdar'da, İstanbul'da?

Ama hâlâ erguvanlar en büyük tesellisi, İstanbulî ruhumuzun. 'Hüda-i nabit'tir erguvan. Kendiliğinden yetişen bir ağaçtır o.

Mustafa Kutlu ağabeyimin deyimiyle, erguvanlar; “Bu şehre rengini veren"lerdendir… Tıpkı, “Ahşap evlerdeki kafesli pencereler, kapı üzerini kaplayan mor salkımlar…" Gibi.

Erguvan'a kitap yazan Büyük Üstad Prof. Dr. Süheyl Ünver de erguvana övgü şiirleri yazıyor;

Erguvan renginin farkında değil, bari sen ol!

Seven vefalı ise yerinde görür, koparmaz. Erguvanı görmek ister misin? Gözünü terbiye et. Göz musikisi buna derler. Biz, İstanbul ve Boğaz'ı ihmal edenlerin, tabiatın Boğaziçi'ni pembeleştiren erguvanlarından haberi yoktur.

Erguvanı Boğaz'da görmeli; Kabataş, Eminönü ya da Üsküdar'dan başlanıp Beykoz'a kadar gidilip geri dönülmeli. İki yakanın erguvanlarının estetik görünüşü ancak denizden seyredilebilir. Karadan geçip gitmek hem Boğaz'a hem de erguvana hakarettir.

Erguvana şiir söyleme, anlatamazsın. Kendisi şiir. Gör ve duy, kâfi."
İstanbul Boğazı-Rumeli Hisarı'ndan erguvanlar

İstanbul Boğazı-Rumeli Hisarı'ndan erguvanlar


Güneşli bir gün de olsa, ya da yağmurlu, fırtınalı farketmez erguvanları görmek için; Güneşte de güzeldir erguvanlar, yağmurda da…

İstanbul'u, Boğaz'ı görmek için erguvanı bahane et, erguvan'ı görmek için de Boğaz'ı, İstanbul'u!

Atla bir özel 'Erguvan Zamanı Boğaz Turu' vapuruna gör baharı, erguvanı, papatyaları, gülleri, mor salkımları…
….

İçinde olduğun halde yaşayamadığın şehirler vardır.

Hele bu şehir İstanbul'sa durum daha da vahimdir. Trajiktir.

“Gitmediğin halde yaşadığın bazı şehirler vardır" demiştik bir yazımızda ama ya içinde bulunduğu şehirde bile “yaşamayanlar"ı ne yapacağız?

İstanbul'da olmak, İstanbul'u yaşamak değildir. İstanbul'da yaşayıp ondan hiç haberi olmayan var.

Diyorum ki; İstanbul'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız işte zaman tam bu zaman; erguvan zamanı!

Tabii ki vaktiniz bütçeniz kısıtlı olabilir ama yılda bir kere ya da en azından ömrünüzde bir kere, erguvan zamanı İstanbul'a gelin! (Yıllarca İstanbul'da yaşayıp da “karşıya tarafa" hiç geçmemiş, hele Boğaz'ı hiç görmemişleredir özellikle de bu çağrım.)

Gelin bakalım ne oluyor?
Koruda bir yalnız erguvan-(Fotoğraf arşivi İsmail Canbulat)

Koruda bir yalnız erguvan-(Fotoğraf arşivi İsmail Canbulat)

Bu kadar zor yaşam gailesinin, mutsuzluğun, renksizliğin arasında; yeşil, mor, eflatun birbirine karışmış, doğa coşmuş durumda İstanbul'da, Boğaz'da, Hisar'da, Emirgân'da, Kanlıca'da, Üsküdar'da, Validebağ'da, Adalarda, korularda…

“Off bunaldım, bittim" dediğin günlük hayatının içinde küçük bir ışık, bir çiçek kokusu bulabiliyor musun; e bu seni götürür zaten bir yerlere, ruhunu zenginleştirir, dert ettiğin birçok şeyi dert etmezsin bu sayede; ters yoldan üzerine deli gibi sürenleri fazla umursamazsın, emniyet şeridini babasının malı sanıp hız yapan meczupları, birbirine omuz atarak yürüyenleri, selam vermeden geçip giden komşularını, teşekkür etmeyenleri, aynı yerde yaşasan da sana bir tebessümü bile çok görenleri bi anlığına unutursun, fena mı?

Tabii ki Türkiyemizin her bir köşesi baharda çok güzeldir. Hele benim memleketim Ünye; Kalbimin en güzel şiiri! Ünye'ye de harikulade gelir bahar mevsimi, bir kez daha Rabbine aşık olursun!

Ama İstanbul'un yeri bambaşka.

Bu dualı, müjdeli şehir, bu medeniyetler kapısı, iklimlerin geçiş noktası ve “Bir ulu rüyâyı görenler şehri" İstanbul nasıl bu millete bir hediyeyse, Boğaz nasıl İstanbul'a hediyeyse, erguvan da Boğaz'a hediyedir en çok.


Gel İstanbul'a, gel Boğaz'a. Hemen gelip geçecek çünkü İstanbul'dan erguvanlar; tıpkı uzun süre beklenen ve kısacık zamanlarda görüşebildiğin kadim dostların gibi.

İstanbul'un bir takım halleri, anları vardır; o anları, halleri kaçırmayacaksın.

Belki ruhunda bir yerlerde 'bi şeyler' kıpırdar da bambaşka bir insan olursun.

Dememiz o ki, ağaç, çiçek, böcek değil derdimiz bizim; hayatında bir erguvan rengi bulabiliyor musun?

_____________________________________________________________________

(*) İsmail Canbulat, 1991, Emirgân