Teyit.org, Facebook'un avukatlığına soyundu: 'Teyit değil tehdit'

HABER MASASI GZT 2 DAKİKADA OKUNUR

İnternet ortamında yer alan şüpheli bilgilerin taranması ve birden fazla kaynak tarafından doğrulanmasını önceleyen ‘teyit.org’, Yeni Birlik Gazetesi’nden Halil İbrahim İzgi’nin ‘Facebook’un çifte standartını eleştiren’ köşe yazısı sonrası ‘tehdit’ sayılabilecek sertlikte bir mektup yayımladı. Mektup, teyit.org’un Facebook savunuculuğunu içeriyor.

Sosyal medya kullanımının gözle görülür biçimde yaygınlaşması ve bu doğrultuda tüm sosyal medya platformlarında, farklı konu ve kişiler hakkında bilgi kirliliği artışı çeşitli ‘gerilla önlemleri’ de beraberinde getirdi. Bu bakış açısı ve yaklaşımla; şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışan bir platform olarak ortaya çıkan teyit.org, birçok farklı konuda ‘doğru haberi’ ortaya çıkarma misyonu göstermişti.

Facebook'un 'yalan haberle' mücadele yöntemleri 'adaletsiz' süreçleri de beraberinde getirebiliyor.

Web sitesinde kendini; 'internette yer alan şüpheli bilgileri tarayan, seçen, araştıran ve analiz haline getirerek okura sunan bir doğrulama platformu’ olarak tanımlayan teyit.org, oldukça enteresan bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Yeni Birlik Gazetesi’nden Halil İbrahim İzgi’nin 27 Nisan’da yayımladığı ‘Teyide Muhtaç Teyitler’ isimli yazı, teyit.org tarafından bir davaya gerekçe gösterilerek İzgi’nin net ve sert bir üslupla web sitesi tarafından uyarılmasına neden oldu. Yazı genelinde, Facebook ve benzeri platformların yalan haberlere karşı takındığı tavır ve teyit merkezi olarak görev yapan bağımsız kurumların ‘taraflı’ davranışları eleştiriliyor olmakla birlikte, yazı genel olarak Facebook’un haber platformlarına getirdiği çoğu zaman ‘gerekçesiz’ kısıtlamalara değiniyordu.

Yeni Birlik Gazetesi'nden Halil İbrahim İzgi.

Mektubun üslubu çok sert

Tam da bu noktada teyit.org, yazıdan hareketle, yazının sahibi Halil İbrahim İzgi’ye; uyarıdan çok tehdit olarak algılanabilecek bir uyarı mektubu yolladı.

 • "Sayın İlgili,
 • Tarafınıza ait sitede yer alan "Teyide muhtaç teyitler" başlıklı ve https://www.gazetebirlik.com/y... linkinde yer alan içerik 'gerçeğe aykırı yayım' niteliğindedir.
 • İlgili yazı içeriğinde yer alan "Facebook tarafından akredite edilen bu kurumlar, milyonlarca takipçisi olan sayfaları yalan haberleri gerekçe göstererek kapatıyor ya da bloke ediyor." şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.
 • Zira müvekkil site ile Facebook arasındaki işbirliği gereği Teyit.org sahte haber paylaşan sayfaları tespit etmekte, Facebook ise belli bir sayıda sahte haber paylaşan sayfaların erişimini düşürebilmektedir. Ve fakat Teyit.org tarafından bahsi geçen sayfaların kapatılması yahut bloke edilmesi mümkün olmayıp bu hak münhasıran Facebook'a aittir.
 • Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi
 • https://www.facebook.com/help/... linkinde yer almakta olup Facebook tarafından paylaşılan içerikte Teyit.org'un bahsi geçtiği gibi bir hak ve yetkisi olmadığı açıkça görülebilmektedir.
 • Anılan nedenlerle "Teyide muhtaç teyitler"
 • başlıklı yazı içeriğinin yukarıda saydığımız gerekçelerle yeniden düzenlenerek ve Teyit.org'un facebook sayfa ve gruplarını bloke etme yahut kaldırma yetkisinin söz konusu olmadığı göz önünde bulundurularak,
 • İlgili içeriğin değiştirilmesini yahut kaldırılmasını,
 • Yazı içeriğinde Teyit.org'un facebook sayfa ve gruplarını bloke ettiği yahut kaldırdığı şeklindeki ifadenin çıkarılmasını,
 • Bu haliyle yayının 1 hafta süreyle internet ortamında yayınlanmasını rica ederiz.
 • Aksi durumda 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenilen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereği işlem yapılacağı hususunu ihtaren bildiririz.

şeklinde gönderilen mektup Halil İbrahim İzgi’ye; ‘Tehdit.org’ isimli başka bir yazı daha yazdırmak konusunda başarılı oldu denebilir. İzgi, Facebook’un mektubunu tehdit içerikli bulduğunu ifade ederek platformun herhangi bir yönlendirme olmaksızın Facebook savunuculuğuna soyunduğunu ifade etti. Teyit.org’un İzgi için bir mektup daha hazırlayıp hazırlamayacağını zaman gösterecek.