Buenos Aires’in küçük ölçekli konutları

Buenos Aires konutları.
Buenos Aires konutları.

Buenos Aires, sürekli artan kent nüfusuna çözüm olarak tek bir parselin üzerinde birden fazla yapılaşmaya imkan tanıyan bir konsept geliştirdi ve bu kentsel düzen kökenlerini 19. ve 20.yüzyıl mimarisinden alıyor.

Buenos Aires’in heterojen nüfusu ve sürekli değişen doğası mimarisinin şekillenmesinde en büyük etken. Kentteki düşük yoğunluğa sahip konut yapısı, tarihten günümüze birçok dönüşümün altında sabit kalan formları ve kalıpları tespit etmeye fırsat tanıyor.

Tek bir parselin üzerinde birden fazla yapılaşmaya imkan tanıyan günümüzdeki HP konsepti de bu yapılaşmalardan bir tanesi ve kökenleri Buenos Aires’in 19. ve 20. yüzyıllarda artan nüfusunu barındırmak için inşa edilen ''Casa Chorizo'’ya dayanıyor.

Açık gri yapılar; L şeklindeki Casa Chorizolar.
Açık gri yapılar; L şeklindeki Casa Chorizolar.

Casa Chorizo, şehirdeki alanı daha verimli kullanmak için inşa edilen bir ev türü. Tipik bir dikdörtgen plana sahip bu evlerin uzun kenarlarından birinde bir veranda yer alıyor ve evlerin odaları, havalandırma ve açık alan ihtiyacı için bu açık verandaya açılıyor. Bu evler, kare verandanın etrafında ortadan ikiye ayrılarak ‘’L’’ şeklinde iki ayrı eve bölünüyor.

19. yüzyıl Casa Chorizo yapısının avluya bakan odaları.
19. yüzyıl Casa Chorizo yapısının avluya bakan odaları.

‘’Casa Chorizo’’ modeli, kısa sürede Buenos Aires'teki mahallelerde demirbaş haline geliyor ve yıllar içinde ihtiyaçlar değiştikçe 1930 ve 40’lardan itibaren ‘’HP’’ düzeninin oluşmasına imkan tanıyor.

Yeşil alana yer bırakması koşuluyla dikdörtgen parselin bir noktasına eklemlenen HP’ler; caddeyi çevreleyen kısımlarda doğal ışık ve havalandırma için kendine yer bulsa da, parselin orta kısımlarında koşullar genellikle sıkışık, karanlık ve havasız...

Sınırlı alanları ve yetersiz koşullarıyla bu HP düzenler, son yıllarda tasarımcıların yenilikçi fikirleri ile yeniden şekilleniyor.

Bu derlemede; Buenos Aires’in HP yapılarının tasarımcılar tarafından yenilenmesine ve bu yapıların klasik köklerini kaybetmeden modern ihtiyaçlara nasıl yanıt verdiklerine birlikte bakacağız.

PH koruması Vieja / Oficina De Arquitectura

Orjinal HP konut yapısının bazı özelliklerini geri kazandırmayı planlayan proje, faklı kotlarda verandalar öneriyor.
Orjinal HP konut yapısının bazı özelliklerini geri kazandırmayı planlayan proje, faklı kotlarda verandalar öneriyor.

Proje, evin farklı mekanlarını verandalarla birleştirerek orjinal HP konut yapısının bazı özelliklerini geri döndürecek bir tadilat öneriyor. Orjinal avlulardan birine açılan merdiven, konutun dikey genişlemesine imkan tanıyor ve aynı zamanda yapının bir üst kotunda yer alan diğer verandayı zemindeki avluya bağlıyor.

PH Vieja projesi kesiti.
PH Vieja projesi kesiti.


Casa PH / Estudio Borrachia

Casa PH projesinin tepeden görünümü.
Casa PH projesinin tepeden görünümü.

Bir terasın son katının dönüştürülmesinden oluşan proje,dar bir alanın genişletilerek yeni bir mekana dönüştürülmesine odaklanıyor. İç mekan genişlemesini terasın bir yatak odasına dönüştürülmesi ile elde eden tasarım ekibi, prefabrik bir yapı kullandı ve projeyi hızlıca hayata geçirdi.

Casa PH projesi kesiti.
Casa PH projesi kesiti.

PH Lavalleja / CCPM Arquitectos

Yüksek katlı konut binalarının arasında yer alan PH Lavalleja projesinin dışarıdan görünüşü.
Yüksek katlı konut binalarının arasında yer alan PH Lavalleja projesinin dışarıdan görünüşü.

Yüksek katlı konut binaları ile çevrili bir parselin sonunda yer alan yapı, farklı kotlara bağlanan sirkülasyon alanı ile yarı kamusal bir alana açılıyor. Mevcut çatı strüktürünün sökülmesi ile birbirine bağlanan bu alanlar, iç ve dış kavramını sorgulatarak projeye bir derinlik kazandırıyor.

PH Lavalleja projesi kesiti.
PH Lavalleja projesi kesiti.

PH-Dwelling / FRAM arquitectos

PH-Dwelling projesi dış görünüşü.
PH-Dwelling projesi dış görünüşü.

Proje, mevcut bir HP konutunu yeniden modellemeye odaklanıyor. Yapının orjinali, ‘’chorizo’’ evlerinin birçok yapısal özelliğini koruyarak, Buenos Aires mimarisine bağlı kalıyor. Tasarım ekibi, orjinal yapıyı en iyi şekilde korumak için yapıyı yukarı doğru genişletmeye karar verdi ve mekana yeni bir boyut kazandırdı.

PH-Dwelling projesinin kesiti.
PH-Dwelling projesinin kesiti.

PH Scalabrini Ortiz / Kohan Ratto Arquitectos

PH Scalabrini Ortiz projesinin dışarıdan görünüşü.
PH Scalabrini Ortiz projesinin dışarıdan görünüşü.

Sadece 30 metrekarelik bir alana oturan yapı, avlusunun önceki sahipleri tarafından kapatılması ile doğal havalandırma ve ışık alma özelliğini kaybetti. Tasarımcılar, öncelikle evin avlusunu açarak onu yeniden HP konutu tipolojisine dönüştürdü. Böylelikle yapı, avlusu ve kentsel peyzajla yeniden etkileşim kurarak dikey bir sirkülasyonla bu ilişkiyi güçlendirdi.

PH Scalabrini Ortiz projesinin kesiti.
PH Scalabrini Ortiz projesinin kesiti.