Büyükada’da Art Deco-Bauhaus Sentezi

Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Sakarya Sokağı 4 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Sakarya Sokağı 4 Numaralı Konut.

Büyükada’ya, 1857 yılında vapur seferlerinin başlamasıyla, adada yapısal gelişmeler hızlanıyor. Bunun sonucunda ise ada mimarlığında, geniş bir üslupsal ve tipolojik çeşitlilik görülmeye başlıyor. Adada, Art Nouveau ahşap yapıların ve 1920’li yıllarda eklektisist betonarme yapıların yanı sıra 1930 ile 1940 yılları arasını kapsayan Erken Cumhuriyet Dönemi’nde cephe tasarımlarının incelenmesi sonucunda, Art Deco ve Art Deco-Bauhaus sentezi şeklinde sınıflandırılabilecek yapılar görülmeye başlanıyor. Yazımızda da bunları irdeleyeceğiz.

Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Pervane Sokağı 5 Numaralı Konut. (Pervane Sokağı 5 numaralı yapıda ve Sakarya Sokağı 4 numaralı yapıda görülen kat silmeleri, söveler, kalın denizlikler yapıya Art Deco karakter katan bazı özellikleri oluşturuyor.)
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Pervane Sokağı 5 Numaralı Konut. (Pervane Sokağı 5 numaralı yapıda ve Sakarya Sokağı 4 numaralı yapıda görülen kat silmeleri, söveler, kalın denizlikler yapıya Art Deco karakter katan bazı özellikleri oluşturuyor.)

19.yüzyılın ikinci yarısında ve 20.yüzyılın başlarında, Büyükada’nın, çoğunluğu ahşap strüktürlü geleneksel mimari dokusuna, köşk tipi sayfiye yapıları ve müstakil konutlar ekleniyor. 20. yüzyılın ikinci çeyreğine gelindiğinde ise adanın merkezi yerleşimi olan çarşı bölgesi ve yakınında, bitişik nizamda inşa edilmiş, iki veya üç katlı ilk apartman örnekleri görülüyor. Sanayileşme ile ortaya çıkan, bünyesinde birden fazla bağımsız konut ünitesini bütünleşik bir şekilde barındıran apartman tipi yapılar, İstanbul’da ilk olarak 19.yüzyılın sonlarına doğru, halkın gayrimüslim kesiminin yaşadığı, Galata ve Beyoğlu bölgelerinde inşa ediliyor. Bu dönemde İstanbul’un genelinde olduğu gibi Büyükada’da yapı malzemesi olarak “betonarme” kullanımı yaygınlaşmaya başlıyor.

İstanbul’daki mimari faaliyetlerde, 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle de Erken Cumhuriyet Dönemi’nde, modernizmin etkisiyle yapı malzemesi olarak betonarme tercih ediliyor. Art Deco ve Bauhaus etkileriyle modernist anlayışta tasarlanan betonarme yapılar, bezemesiz ve yalın bir üslupta inşa ediliyor. Bu yapılar, beyaz sıvalı duvarları, düz çatıları, dairesel dönen köşeleri, balkonları ve pencereleri ile dikkat çekiyor. İstanbul’un sahip olduğu kozmopolit yapısıyla da bağlantılı olarak Pürist ve Art Deco motiflerin bir arada kullanıldığı örnekler görülüyor.

Art Deco’nun; kalın denizlik, söve, silme gibi sade dekoratif ögelerinin Bauhaus ekolünde tasarlanmış yapılarda görülmesi ile Art Deco-Bauhaus sentezi meydana geliyor. “Art Deco-Bauhaus Kırması” kavramı ilk olarak Bülent Özer tarafından ortaya atılıyor, Alp Sunalp tarafından ise inceleniyor. Söz konusu sentezi Sunalp, “Bauhaus’un küp, dikdörtgen prizması, yarım veya çeyrek silindir gibi yalın ve mükemmel geometrik kütlelerin birbirlerine eklemlenmesiyle oluşan kompozisyonlarıyla hedeflenen semantik arayışı, kat arası silmeleri, parapet üstü üç boyutlu şeritlerle, sade pencere söveleri, pencere denizlikleri ve güçlü bir şekilde vurgulanmış parapet harpuştalarıyla desteklenmesi sayesinde bazı yalın Art Deco ögelerin, Bauhaus estetiğinden yola çıkılarak elde edilen kütle kompozisyonuna yapışmasıyla bu eğilim şekillenmiştir.” şeklinde tanımlıyor. Cephede birden fazla renk ve malzeme kullanımı, kat hizasını gösteren kat silmeleri, dışarı doğru çıkan kat silmesi, kapı ve pencere söveleri ve abartılmış denizlik gibi yapıların üstüne yapışmış süsleme niteliğine sahip Art Deco ögeleri görülüyor.

Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek Bazı Yapılarda Görülen Mozaik Detayı
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek Bazı Yapılarda Görülen Mozaik Detayı

Art Deco’nun geç bir kolu olan Streamline Moderne tarzındaki tüm yapılarda, Art Deco-Bauhaus sentezi görülürken, Art Deco-Bauhaus sentezini yansıtan her yapı Streamline Moderne tarzında değerlendirilmiyor. Streamline Moderne, en geç 1920’lere kadar Art Deco anlayış tarafından üretilmiş örneklerin manyerize edilmesi şeklinde de tanımlanıyor. Streamline Moderne tarzında tasarlanan, genellikle lomboz pencerelere ve düz çatılara sahip yapılar, hızı sembolize eden çizgiler, yuvarlatılmış köşeler ve yatay paralel şeritler ile karakterize oluyor.

Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Sakarya Sokağı 6 Numaralı Konut. Tasarımda Giriş İçeri Alınmış Üst katta İse Bu Durum Balkon Olarak Yansımış. Yapıda, Söz Konusu Sentezin Özelliklerinden, Kalın Denizlik, Söve, Bitişteki Yivli Korniş, Farklı Türde Sıva Kullanımı Dikkat Çekiyor.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Sakarya Sokağı 6 Numaralı Konut. Tasarımda Giriş İçeri Alınmış Üst katta İse Bu Durum Balkon Olarak Yansımış. Yapıda, Söz Konusu Sentezin Özelliklerinden, Kalın Denizlik, Söve, Bitişteki Yivli Korniş, Farklı Türde Sıva Kullanımı Dikkat Çekiyor.

Art Deco-Bauhaus sentezinin özelliklerini yansıtan, Topuz ve Panjur Sokaklarının kesiştiği noktada bulunan 29 numaralı köşe yapısında, farklı türde sıva uygulaması, kalın denizlikler, pencere söveleri, Bauhaus anlayışında tasarlanan yapıya Art Deco karakter kazandırıyor. Yapıda Bauhaus anlayışında tasarlanan yapılarda sıkça görülen su borusunu andıran korkulukların kullanılması dikkat çekiyor.

Zagnos Paşa Caddesi’nde 33 numarada konumlanan yapı, Art Deco Bauhaus sentezine sahip yapılarda görülen iki tür sıva kullanımına örnek teşkil ediyor.

Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Topuz ve Panjur Sokaklarının Kesiştiği Noktada Bulunan 29 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Topuz ve Panjur Sokaklarının Kesiştiği Noktada Bulunan 29 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Nevruz Sokak 15 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Nevruz Sokak 15 Numaralı Konut.
Büyükada, Zagnos Paşa Caddesi, 33 Numaralı Konutun Art Deco Etkisindeki Giriş Kapısı.
Büyükada, Zagnos Paşa Caddesi, 33 Numaralı Konutun Art Deco Etkisindeki Giriş Kapısı.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Küşadiye Sokak 3 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Küşadiye Sokak 3 Numaralı Konut.
Küşadiye Sokak 3 Numaralı Konutun Art Deco Etkisindeki Balkonu.
Küşadiye Sokak 3 Numaralı Konutun Art Deco Etkisindeki Balkonu.
Küşadiye Sokak 3 Numaralı Konuta Art Deco Karakter Katan; Kalın Denizlik ve İkili Sıva Uygulama Detayı.
Küşadiye Sokak 3 Numaralı Konuta Art Deco Karakter Katan; Kalın Denizlik ve İkili Sıva Uygulama Detayı.

Söz konusu Büyükada’daki konutların cephesinde bulunan mozaik uygulaması tek tipe indirildiğinde, pencere söveleri kaldırıldığında, denizlik ve harpuştaların boyutları normalleştirildiğinde Bauhaus anlayışı içerisinde tasarlanmış bir yapı ortaya çıktığı gözlemleniyor. Art Deco’nun yaygın motifleri genellikle demir korkuluklarda ve giriş kapılarında görülüyor.

Adadaki, Art Deco-Bauhaus sentezinin görüldüğü konut tasarımlarında, 1911 yılında, Walter Gropius ve Adolf Meyer tarafından tasarlanmış, fonksiyonalist mimarlığın ilk örneklerinden biri olan, Fagus Werke Ayakkabı Fabrikası’nda görülen, bazı klasik tutumların etkili olduğu görülüyor.

Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Özdemir Sokak 22 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Özdemir Sokak 22 Numaralı Konut.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Özdemir Sokak 22 Numaralı Konut, Sıva Detayı.
Art Deco-Bauhaus Sentezine Örnek, Büyükada, Özdemir Sokak 22 Numaralı Konut, Sıva Detayı.
KAYNAK / -SUNALP, A. (2015). İSTANBUL ADALARI VE ÖTEKİ KÜLTÜR MİRASI. I. İSTANBUL ADALAR SEMPOZYUMU, 408-409. İSTANBUL: ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ. -SUNALP, A. (2020). İSTANBUL ADALARI’NDA ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI: ART DECO VE ÖTESİ. MİMAR.İST DERGİSİ, 68, 42-50 - GEZEN, A. F. (2021 TARİHSEL SÜREÇTE MİMARİ KATMANLAŞMANIN YEREL BİR ÖRNEĞİ: BÜYÜKADA. (DOKTORA TEZİ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL. - ALGAN, U. (2022). ART NOUVEAU, ART DECO VE BAUHAUS ARASINDA, İSTANBUL MİMARLIĞINDA ÜSLUP MELEZLENMELERİ: İNÖNÜ CADDESİ ÖZELİNDE CEPHE ANALİZLERİ ÜZERİNDEN BİR OKUMA. (YÜKSEK LİSANS TEZİ). MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL. - ÖZAKBAŞ, D. (2015). İSTANBUL KONUT MİMARİSİNİN 1923-1940 YILLARI ARASINDAKİ GELİŞİM SÜRECİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 40, 283-309