Paris’te post-endüstriyel bir dönüşüm hikayesi: Rosa Luxemburg Bahçeleri

Rosa Luxemburg Bahçeleri.
Rosa Luxemburg Bahçeleri.

Paris’te bulunan Rosa Luxemburg Bahçeleri, atıl kalmış kent arazisinden peyzaj alanına dönüşen aktif bir demiryolu istasyonu. Terk edilmiş bir depoyu da içerisinde barındıran 9500 metrekarelik arazi, aynı zamanda şehir içerisinde yeşil bir koridor oluşturuyor.

Halle Pajol öncesi ve sonrası.
Halle Pajol öncesi ve sonrası.

1926 yılında, koli taşımacılığı talepleri nedeniyle, araziye mal yükleme platformu olarak kullanılacak art-deco tarzında uzun, metal bir bina inşa ediliyor. Bu yapı uzun yıllar boyunca bir Fransız demiryolu şirketinin deposu olarak kullanılıyor. Halle Pajol adı verilen bu bina, Paris’te endüstriyel dönemin başlangıcına ve demiryollarının gelişimine şahit oluyor. Halle Pajol, endüstriyel faaliyetler aniden durana kadar işlevine devam etse de sonrasında, terk edilen diğer endüstriyel yapıların kaderinde olduğu gibi, kentsel atık alanına dönüşüyor.

Halle Pajol.
Halle Pajol.

2002 yılında, araziyi toplu konut bölgesine dönüştürecek bir proje hazırlanıyor. Ardından plandaki yeşil alanların eksikliğiyle proje, komşu bölgelerde yaşayanlardan ve yerel derneklerden şiddetli tepkiler alıyor ve iptal ediliyor. Bu sebeple arazi, bir süre daha atıl alan olarak varlığını sürdürüyor.

Rosa Luksemburg Bahçeleri öncesi ve sonrası.
Rosa Luksemburg Bahçeleri öncesi ve sonrası.

2008 yılına gelindiğinde ise; içerisinde Jourda Architectes ve In Situ Paysages’in de bulunduğu tasarım ekibi, arazi için yeni bir proje taslağı hazırlıyor. Ekip, bu eski demiryolu sahasında güvenli bir mahalle inşa ederek Paris’in çevresel ve sürdürülebilir gelişiminde öncü olmayı amaçlıyor.

Dönüşüm öncesi demiryolu arazisi.
Dönüşüm öncesi demiryolu arazisi.

Profesyonellerin ve çalışanların bir araya geldiği proje ekibi, gönüllük esasına dayanarak oluşturuluyor. Bu ekipte mimarlar, şehir plancıları ve sosyologlar yer alıyor.

3.500 m2’lik bir alana güneş panelleri yerleştiriliyor.
3.500 m2’lik bir alana güneş panelleri yerleştiriliyor.

Ekip, terkedilmiş alanda çalışmanın birçok engeli ve zorluğu beraberinde getirdiğini belirterek bu alanlarda çalışılırken; geçmiş hikaye, şimdiki senaryo ve gelecekteki etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini de ifade ediyor.

Yeni proje, konut ve yurt alanlarının yanı sıra aktivite alanlarını da barındırıyor.
Yeni proje, konut ve yurt alanlarının yanı sıra aktivite alanlarını da barındırıyor.

Halle Pajol, proje sonucunda gençlik yurduna dönüştürülüyor. Günümüzde bina, Fransa’nın en büyük ikinci fotovoltaik enerji santraline ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Bölgenin enerji ihtiyacını 1.988 adet güneş paneli ile sağlayan yapı, yılda 410.000 kwh enerji üretiyor.

Binada kullanılan ekolojik sistemlerin anlatıldığı diyagram.
Binada kullanılan ekolojik sistemlerin anlatıldığı diyagram.

Ekip, Halle Pajol’ün dönüşümünde, yenilenebilir malzemeler kullanarak sürdürülebilir tasarım anlayışını yansıtıyor.

Yurt.
Yurt.

Yurt, 300 yatak kapasiteli olarak inşa ediliyor.
Yurt, 300 yatak kapasiteli olarak inşa ediliyor.

Yurt kütüphanesi.
Yurt kütüphanesi.

Halle Pajol’un altında 2.500 m²’lik kapalı bir bahçe bulunuyor. Huş ağacı, sedir ağacı, kır çiçekleri ve su bitkileri de dahil olmak üzere birçok türün yer aldığı bahçenin sulama sistemi, çatıda toplanan yağmur suları ile sağlanıyor.

Park, adını filozof ve ekonomist Rosa Luxemburg’tan alıyor.
Park, adını filozof ve ekonomist Rosa Luxemburg’tan alıyor.

Rosa Luxemburg Bahçeleri, kentsel peyzajı iyileştirerek kamusal yeşil alanlara yer açmak amacıyla oluşturuluyor.
Rosa Luxemburg Bahçeleri, kentsel peyzajı iyileştirerek kamusal yeşil alanlara yer açmak amacıyla oluşturuluyor.

Kapalı bahçe, bina dışında bulunan açık hava parklarına bağlanıyor.
Kapalı bahçe, bina dışında bulunan açık hava parklarına bağlanıyor.

Çocuklar için oluşturulan oyun alanlarının zemininde, kimyasallardan arındırılmış bir toprak kullanılıyor. Ayrıca çocukların kendi bahçelerini oluşturabilmeleri için de alanlar bırakılıyor.

Oyun parkları.
Oyun parkları.

Kapalı ve açık bahçelerden oluşan alan, arazide bulunan post-endüstriyel yapıyla uyum içerisinde tasarlanıyor.
Kapalı ve açık bahçelerden oluşan alan, arazide bulunan post-endüstriyel yapıyla uyum içerisinde tasarlanıyor.

Bahçede çam, alıç, üvez ve çiçekli kiraz ağaçları gibi yerel bitki türleri bulunuyor.
Bahçede çam, alıç, üvez ve çiçekli kiraz ağaçları gibi yerel bitki türleri bulunuyor.

Yeşil alanların demiryolu raylarının yakınında yer alması, ekibe güvenlik konusunda zorluk çıkarsa da alan içerisinde tampon bölgeler oluşturularak bu sorun çözülüyor.
Yeşil alanların demiryolu raylarının yakınında yer alması, ekibe güvenlik konusunda zorluk çıkarsa da alan içerisinde tampon bölgeler oluşturularak bu sorun çözülüyor.

Bahçede parsellere ayrılmış, toplam alanı 200 olan hobi bahçeleri yer alıyor.

Hobi bahçeleri.
Hobi bahçeleri.

Bahçe boyunca uzanan su havuzları, yürüyüş yolları, oyun alanları ve yeşil alanlar birbirine devamlılık sağlıyor.

Havuzlarda yetiştirilen bitkiler ile su bahçeleri oluşturuluyor.
Havuzlarda yetiştirilen bitkiler ile su bahçeleri oluşturuluyor.

Açık bahçenin oturma alanları.
Açık bahçenin oturma alanları.

Halle Pajol Binası ve Rosa Luxemburg Bahçeleri içerisinde ayrıca, halk kütüphanesi, konferans salonu, tasarım dükkanı, bakkal, kafe, fabrikasyon laboratuvarı ve restoran bulunuyor. Mekanlar arası geçişler, yaya yolları ve kent mobilyalarıyla sağlanıyor.

Konferans salonu.
Konferans salonu.

Yürüyüş yolları.
Yürüyüş yolları.

2015 yılında Rosa Luxemborg Bahçeleri’ne, 1.010 m²’lik bir eklenti yapılıyor ve alana çocuklar için dev ahşap hayvan figürleri ile çim zeminler yerleştiriliyor.

Peyzaj tasarımı kent mobilyalarıyla destekleniyor.
Peyzaj tasarımı kent mobilyalarıyla destekleniyor.

Halle Pajol Binası ve Rosa Luxemburg Bahçeleri projesi; 2011 yılında Kadınlar Mimarlık Ödülü’nü, 2014 yılında Özel Tanınma Ödülü ve Binaya Entegre Güneş Teknolojisi Ödülü’nü, 2015 yılı ADC Ödülleri’nde Karma Program Ödülü’nü aldı. 2016 yılında ise Fransa’da gerçekleştirilen Les Victoires du Paysage adlı yarışmayı kazandı.

Plan.
Plan.

Proje

Rosa Luxemburg Bahçeleri & Halle Pajol Binası

Yer

Paris 18th, Fransa

Tasarım ekibi

Jourda Architectes, In Situ Paysages

Proje direktörü

Annie Tardivon, Emmanuel Jalbert

Peyzaj tasarımcısı

Marie Gabrielle, Fabrice Lazert

Proje yönetimi

Emmanuel Jalbert , Fabrice Lazert

İş birlikleri

Infra Services (BET VRD), LEA (aydınlatma tasarımcısı), Sol Paysage (tesis mühendisliği)

Tamamlanma tarihi

2014

Maliyet

30 M €

Yüzey alanı

9.500 m²