Sosyal yaşam ve güneşe göre tasarlanan cami: Masjid Jami Al-Hurriyah

Masjid Jami Al-Hurriyah.
Masjid Jami Al-Hurriyah.

AGo Architects, sürdürülebilirlik konseptini göz önünde bulundurarak Masjid Jami Al-Hurriyah’ı tasarladı. Tasarım, zamana bağlı kalmadan güçlü bir çevresel etkileşime sahip olacak şekilde geliştirildi. Bölgenin kültürü ve sosyal yaşamı ile iklim ve güneş faktörleri tasarımda etkin rol aldı.

Caminin girişinde dev bir saçak uzanıyor.
Caminin girişinde dev bir saçak uzanıyor.

Masjid Jami Al-Hurriyah (Işık Mescidi), Cakarta’nın bir banliyö semtindeki tren istasyonunun hemen yanında yer alıyor. Caminin bulunduğu konum gereği etrafında yoğun bir yapılaşma bulunuyor. Bu bağlamda cami, çevresi için dev bir kamusal alan işlevi görmesi hedefleniyor. Ayrıca zemin katında yer alan okul, mahallenin eğitimini destekliyor. Tasarım, Frank Gehry’nin “Mimarlık, zamanından ve yerinden bahsetmeli, ama zamansızlığı özlemelidir.” sözünden ilham alıyor.

Ana ibadet alanı geniş pencereler ile ferah bir mekan sunuyor.
Ana ibadet alanı geniş pencereler ile ferah bir mekan sunuyor.
Caminin güneybatı tarafındaki destek birimleri köprü ile ibadet alanına bağlanıyor.
Caminin güneybatı tarafındaki destek birimleri köprü ile ibadet alanına bağlanıyor.

AGo Architects, zamansız bir mimari için İslam’ın ilk dönemlerine yöneliyor. Ortadoğu ikliminde İslami gelenekte inşa edilen erken dönem camiler bazen sadece açık alan olarak tanımlanıyor. Bariz bir sembolizm olmadan bir ibadet alanı oluşturan bu cami anlayışı, İslam'ın altın çağında büyük oranda değişiyor.

Saçaklı avlu, cami için geniş bir davet alanı tanımlıyor.
Saçaklı avlu, cami için geniş bir davet alanı tanımlıyor.

Zamanın ve yapı teknolojisinin gelişmesiyle birlikte camiler sembolizm hedefiyle inşa ediliyor. Camilerin sundurma gibi yarı açık alanlarla genişlemesi, belirli geometri, malzeme ve ihtişam özellikleri ile donatılması yaygınlaşıyor. AGo Architects cami tasarımında iklim, kültür, insan alışkanlıkları ve pasif tasarım stratejileri ile mekan bağlamına güçlü bir yaklaşım getiriyor. Bu yolla zamansız bir cami tasarlamaya çalışıyor.

Zikzaklı çatı formu, işlevselliğinin yanında alışılmışın dışında görünümüyle dikkat çekiyor.
Zikzaklı çatı formu, işlevselliğinin yanında alışılmışın dışında görünümüyle dikkat çekiyor.
Çatı bölümleri kıbleye doğru yükseliyor.
Çatı bölümleri kıbleye doğru yükseliyor.

AGo Architects, zamansız yaklaşımın yanında tarih boyunca cami mimarisinin farklı olaylardan etkilenmesinden ilham alıyor. İslam, Endonezya'da yoğun şekilde ilk kez 13. yüzyılda yayılmaya başlıyor. İnşa edilen ilk camiler bölgedeki Hindu/Budist tapınaklarını andıran bir mimari dil taşıyor. İnşa teknikleri ve süslemeler de yine bölgede hakim olan eski inançların ibadethanelerini takip ediyor. Kültürel etkileşim, farklı inançların ibadethanelerini etkiliyor.

İbadet alanı etrafında teras bulunuyor.
İbadet alanı etrafında teras bulunuyor.

Endonezya’daki cami mimarisi daha sonraki yıllarda farklı şekillerde etkilenmeye devam ediyor. Hollanda Doğu Hint Adaları hükümetinin sömürge döneminde bölge soğan kubbe ile tanışıyor ve Orta Doğu'dan daha fazla form kendini gösteriyor. Bu doğrultuda AGo Architects, caminin mimarisinin farklı bağlamlarda gelişebileceğine ve kendine mahsus olabileceğini savunuyor. Çünkü cami temelde, içinde bulunduğu toplumun kimliğini yansıtıyor ve çevrenin kendine özgü atmosferini tanımlıyor.

Açık renk ve temiz malzeme paleti ibadet alanı için ferah bir atmosfer oluşturuyor.
Açık renk ve temiz malzeme paleti ibadet alanı için ferah bir atmosfer oluşturuyor.
Çatıların uç kısmında yer alan ışıklıklar güneş konumunun iç mekandan algılanmasını kolaylaştırıyor.
Çatıların uç kısmında yer alan ışıklıklar güneş konumunun iç mekandan algılanmasını kolaylaştırıyor.

Tasarım; güneş yönlerinden, iklim koşullarından ve yoğun halk etkileşiminden en üst düzeyde yararlanmayı hedefliyor. Böylece zamana bağlı olmayan ancak güçlü bir çevresel etkileşime sahip bir mimari ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda yeni bir cami mimarisi yaklaşımı gerçekleştiriliyor.

Merdivenler, insanların oturması ve birlikte vakit geçirmesi için bir alan oluşturuyor.
Merdivenler, insanların oturması ve birlikte vakit geçirmesi için bir alan oluşturuyor.

Üç dişli testere çatı, kısa bir dizi tanımlıyor. Çatı parçaları cami içerisinde; karşılama, teraslı ibadet alanı ve ana ibadet alanı olarak üç alan tanımlıyor. Eğimli çatı, yerleştirilen solar panellerin en iyi şekilde gün ışığı almasını sağlarken gölge oluşturuyor ve yağmura karşı koruyor. Her çatının tepe noktasında yer alan ışıklık, ibadet edenlerin güneşin konumu ile zamanı algılamasına olanak tanıyor.

Brüt beton yüzeyler caminin dış görüntüsünü tanımlıyor.
Brüt beton yüzeyler caminin dış görüntüsünü tanımlıyor.
Depo, kiler ve müştemilat olarak kullanılan küçük yapı köprü ile camiye bağlanıyor.
Depo, kiler ve müştemilat olarak kullanılan küçük yapı köprü ile camiye bağlanıyor.

Caminin çatı formu, minareyle birlikte “الله” (Allah) kelimesini sembolize ediyor. Üç çatı bölümünü kule ile bütünleşmesiyle tren istasyonundan bakıldığında Arapça “Allah” kelimesi okunuyor.

Cami, net formu ile çarpık kentleşme içerisinde öne çıkıyor.
Cami, net formu ile çarpık kentleşme içerisinde öne çıkıyor.

Hacim tasarımı, çapraz havalandırma oluşturuyor ve ayrıca havalandırma sistemine ihtiyaç duyulmuyor. Yan cephelerde bulunan ahşap güneş kırıcı, binanın aşırı ısınmasını önlüyor. Böylece yapı kendi termal konforunu oluşturuyor. Sürdürülebilir altyapı ile cami bölgede örnek olurken topluluğa ekonomik yük olmadan hizmet sağlıyor.

Hacim tasarımını ve yerleşimini gösteren aşamalı diyagram.
Hacim tasarımını ve yerleşimini gösteren aşamalı diyagram.
Aksonometrik kesit.
Aksonometrik kesit.

AGo Architects caminin ibadet ve eğitim işlevlerinin yanında sosyal yaşamı desteklemesini hedefliyor. Merdivenler, teraslar ve avlular kamusal alan olarak kullanılıyor. Cami topluluk etkileşimi için bir merkez olarak hizmet ediyor. Duvarları olmayan avlu kesintisiz şekilde sokakla bütünleşirken çeşitli etkinliklere zemin oluşturuyor. Binanın çevresindeki merdivenler, oturmak için ideal bir alan sunuyor ve erişilebilir bir kamusal alan olarak avluyu destekliyor.

Katlardaki fonksiyonları gösteren aksonometrik diyagram.
Katlardaki fonksiyonları gösteren aksonometrik diyagram.
Vaziyet planı.
Vaziyet planı.
Zemin kat.
Zemin kat.
Birinci kat.
Birinci kat.
İkinci kat.
İkinci kat.
Kesit.
Kesit.
Gün ışığından kesintisiz yararlanmayı gösteren diyagram.
Gün ışığından kesintisiz yararlanmayı gösteren diyagram.
Proje

Masjid Jami Al-Hurriyah

Mimar

Ago Architects

Alan

745 m²

Yıl2020
Konum

Güney Cakarta, Endonezya

Baş mimar

Abimantra Pradhana,Osrithalita Gabriela

Tasarım ekibi

Muhammad Luthfan Rizal,Danindra Adrian Wicaksono

Fotoğraf

Kafin Noe’man