Türkiye’nin ilk biyofilik dış mekân örneklerinden Piyalepaşa İstanbul

Piyalepaşa İstanbul Biyofilik Dış Mekân Yaşam Alanı.
Piyalepaşa İstanbul Biyofilik Dış Mekân Yaşam Alanı.

Türkiye’nin ilk biyofilik dış mekân projelerinden olan Piyalepaşa İstanbul Dış Mekân Yaşam Alanı, Mimaristudio ekibi tarafından tasarlanıp projelendiriliyor. Projedeki üç ayrı konut bloğunu birbirine bağlayan iki betonarme yapı; “mekandaki doğa”, “mekânın doğası” ve “doğal anımsatıcılar” başlığı altındaki biyofilik tasarım adımları kullanılarak biyofilik bir dış mekân yaşam alanına dönüştürülüyor.

Piyalepaşa İstanbul'da bulunan 3 ayrı konut bloğunu birbirine bağlayan 2 betonarme yapı, biyofilik bir dış mekân yaşam alanına dönüştürülüyor.
Piyalepaşa İstanbul'da bulunan 3 ayrı konut bloğunu birbirine bağlayan 2 betonarme yapı, biyofilik bir dış mekân yaşam alanına dönüştürülüyor.

Mimaristudio ekibi tarafından tasarlanan ve projelendirilen Türkiye’nin bu ölçekteki ve bu konu özelindeki ilk biyofilik dış mekânprojesi 2020 yılında İstanbul Piyalepaşa’da hayata geçiriliyor.

Tasarımcılar projeyi doğa, insan ve tasarım ilişkisi üzerinden ele alıyor.n
Tasarımcılar projeyi doğa, insan ve tasarım ilişkisi üzerinden ele alıyor.n

Yapılan araştırmalar, doğa ile irtibatlı alanlarda yaşayan insanların daha mutlu, daha sosyal ve daha etkileşim içinde olduğunu gösteriyor. Doğanın insan üzerindeki iyileştirici etkisinden dolayı, bitkilendirmenin yaşam alanlarına planlama aşamasından itibaren alınması önem arz ediyor. Bu doğrultuda doğa tasarıma ilham kaynağı oluyor, biyolojiden alınan veriler tasarım çalışmaları aşamasında değerlendiriliyor.

İnsanlar “Ekolojik Değerlik Teorisi” ne göre olumlu duygular uyandıran ve kendilerini iyi hissettiren renk, malzeme, doku gibi nesne ve uyarıcılara ilgi duyuyor.
İnsanlar “Ekolojik Değerlik Teorisi” ne göre olumlu duygular uyandıran ve kendilerini iyi hissettiren renk, malzeme, doku gibi nesne ve uyarıcılara ilgi duyuyor.
Biyofilik tasarımda form, kabuk, malzeme, renk gibi alt bileşenler, doğa ve biyoloji temelinde evirilerek, yapılı binaların ve mekanların doğa dostu olarak hayat bulmalarını sağlıyor.n
Biyofilik tasarımda form, kabuk, malzeme, renk gibi alt bileşenler, doğa ve biyoloji temelinde evirilerek, yapılı binaların ve mekanların doğa dostu olarak hayat bulmalarını sağlıyor.n

Proje kapsamında üç ayrı konut bloğunu birbirine bağlayan hali hazırdaki iki betonarme yapı, 14 biyofilik tasarım adımının planlama aşamasından itibaren uygulanmasıyla biyofilik bir dış mekân yaşam alanına dönüştürülüyor.

Proje; taşıyıcı sistem, döşeme plağı ve bunları birbirine bağlayan düşey dolaşım akslarından oluşan iki yapısal bağlayıcıyla gerçekleştiriliyor.
Proje; taşıyıcı sistem, döşeme plağı ve bunları birbirine bağlayan düşey dolaşım akslarından oluşan iki yapısal bağlayıcıyla gerçekleştiriliyor.

İki faz olarak hayata geçen projenin ilk fazında; tasarlanan mekân, kendi bulunduğu alana ve bağlantılı olduğu iki ayrı konut bloğuna bağlanıyor. İkinci fazda ise çelikten imal edilen bir merdiven yerleşkenin üst kot girişine ve bu kottaki dolaşıma imkân veriyor.

Organik yapı içindeki doğal açıklıklar hem dışarısı ile görsel temas sağlıyor hem bu boşluklardan direkt gün ışığını içeriye alıyor.
Organik yapı içindeki doğal açıklıklar hem dışarısı ile görsel temas sağlıyor hem bu boşluklardan direkt gün ışığını içeriye alıyor.

Ahşap kullanılarak organik formda oluşturulan ara mekanlar, yapı içinde farklı kotlarda planlanan yaşam alanları ile ana konut yerleşkesi arasında yarı şeffaf bir bağ oluşturuyor.

Katlarda oluşturulan peyzaj alanları, zamanla gelişiyor ve ara mekanları sararak yeşilin, düşey aks üzerinde de ilerlemesine imkân veriyor.
Katlarda oluşturulan peyzaj alanları, zamanla gelişiyor ve ara mekanları sararak yeşilin, düşey aks üzerinde de ilerlemesine imkân veriyor.

Proje, “Mekandaki Doğa”, “Mekânın Doğası” ve “Doğal Anımsatıcılar” başlığı altındaki biyofilik tasarım adımlarını içinde barındırıyor.

Seçilen bitki örtüsü, mevsim geçişlerinde bu ara mekanlardaki renk, doku ve yapısal değişiklikleri görme fırsatı sağlıyor.
Seçilen bitki örtüsü, mevsim geçişlerinde bu ara mekanlardaki renk, doku ve yapısal değişiklikleri görme fırsatı sağlıyor.

Mekandaki Doğa” başlığı altında projede izlenen adımlar; doğa ile görsel bağlantı,doğa ile görsel olmayan bağlantı, duyusal uyarıcıların kullanılması şeklinde sıralanıyor. Doğa ile görsel bağlantı, mekânda canlı sistemler ile irtibatın sağlanmasıyla kuruluyor. Örneğin kuşlar, kelebekler, evcil hayvanlar bu mekânda barınabiliyor. Doğa ile görsel olmayan bağlantı işitme, dokunma, koku alma uyaranlarının harekete geçirilmesiyle oluşturuşuyor. Duyusal uyarıcıların kullanılması ise mekânda ısı ve hava akışı değişkenliği sağlayarak doğal ortamda olma hissinin kuvvetlendirilmesi şeklinde özetleniyor.

Yüksek kottan aşağıya bakmak gibi bazı farklı bölümler kullanıcılarda heyecan ve küçük korkular uyandırıyor.
Yüksek kottan aşağıya bakmak gibi bazı farklı bölümler kullanıcılarda heyecan ve küçük korkular uyandırıyor.

Doğal Anımsatıcılar” başlığı altında projedeBiyomorfik Formlar ve Modeller, Doğa ile Malzeme Bağlantısı, Karmaşıklık ve Düzenadımları izleniyor.

_Biyomorfik Formlar ve Modeller; cephede, duvarlarda, kolonlarda, zeminde, peyzaj alanlarında, oturma gruplarında uygulanan dokuları ve amorf formları içeriyor.

_Doğa ile Malzeme Bağlantısı, doğal malzemelerin minimum ölçüde işlenerek kullanılmasını ifade ediyor.

_Karmaşıklık ve Düzen adımı ise doğanın kendi içindeki karmaşıklık ve düzeninin cephe tasarımından mobilya tasarımına kadar yansıtılmasını sağlıyor.

 Farklı mevsimlerdeki ve günün farklı saatlerindeki değişimler duyusal uyarıcıları harekete geçiriyor.
Farklı mevsimlerdeki ve günün farklı saatlerindeki değişimler duyusal uyarıcıları harekete geçiriyor.
Mekânda, farklı ışık yoğunluklarından ve gölgeden yararlanılıyor.n
Mekânda, farklı ışık yoğunluklarından ve gölgeden yararlanılıyor.n

Son olarak, Mekânın Doğası” başlığındaki dört biyofilik tasarım adımı, insanların içgüdülerine ve duygularına mekân tasarımı içinde yer verilmesini anlatıyor. Bu adımlar olasılık, sığınma, gizem, risk ve tehlike olarak belirtiliyor.

_Sığınma çevresel etkenlerden geriye çekilmeyi ifade ediyor ve mekânda bu alanların planlanmasını kapsıyor.

_Gizem, mekân içinde ilerlerken kullanıcıda farklı alanların merak uyandırmasını,

_Risk ve Tehlike ise mekânın farklı bölümlerinin kullanıcıda heyecan ve küçük korkuların uyandırmasını tanımlanıyor.

Biyofilik tasarım yaklaşımları ile gerçekleştirilen proje, doğa ile kuvvetli bağları olan yapılı bir çevre sunuyor.n
Biyofilik tasarım yaklaşımları ile gerçekleştirilen proje, doğa ile kuvvetli bağları olan yapılı bir çevre sunuyor.n

#CUTIS Enstelasyonu, Piyalepaşa Semt İstanbul’da, istinat duvarları üzerinde gerçekleşen biyofilik peyzaj projelendirilmesi kapsamında Urban Atölye tarafından tasarlanıp uygulanıyor.

 Metal yüzey ve bileşenlerinde, çimentolu karışımlarla kaplama, sıvama ve döküm tekniklerinin gerçekleştirildiği proje, canlı deri anlamından ötürü Cutis olarak adlandırılıyor.
Metal yüzey ve bileşenlerinde, çimentolu karışımlarla kaplama, sıvama ve döküm tekniklerinin gerçekleştirildiği proje, canlı deri anlamından ötürü Cutis olarak adlandırılıyor.
 Plan.
Plan.
Kat Planları.
Kat Planları.
Detay.
Detay.
Kesit.
Kesit.
Kesit.
Kesit.
Proje

Piyalepaşa İstanbul Biyofilik Dış Mekân Yaşam Alanı

Proje ofisi

MimariStudio

Proje yeri

Beyoğlu, İstanbul

Proje yılı

2020

Tamamlanma yılı

2021
Tasarım ekibi

Ayça Akkaya Kul, Önder Kul

Yardımcı mimarlar

Kaan Gülkıran, Enver Kuda

İşveren, Ana yüklenici, Peyzaj projesi

Piyalepaşa Gayrimenkul

Konsept tasarımı, Uygulama projesi, Cephe tasarımı, Aydınlatmatasarımı

MimariStudio

Peyzaj uygulama

Cem Botanik

Statik projesi, Mekanik projesi, Elektrik projesi

Piyalepaşa Gayrimenkul

Proje ve tasarım yönetimi

Ruşen Taşpınar

Şantiye yöneticisi

Jale Tuma, Sevtap Sezgin

Kamusal alan küratörü - Danışman

Gökhan Karakuş
Fotoğraf

Gürkan Akay

Toplam inşaat alanı

550 m2