Göstergelerden kurulu bir kültür

Roland Barthes
Roland Barthes

Yemek kültüründen ve bunun felsefik kökenlerinden tutun, daha pek çok Japon değerini ve gündelik yaşama ritüelini göstergebilimle inceleyen Roland Barthes, kitabında Batı’daki Japon imgesinin içini boşaltıp yeniden kuruyor.

Göstergeler imparatorluğu - Roland Barthes

Roland Barthes, kitabında Batı’daki Japon imgesinin içini boşaltıp yeniden kuruyor.n
Roland Barthes, kitabında Batı’daki Japon imgesinin içini boşaltıp yeniden kuruyor.n

“Çubuk işin içine girince, besin artık sert davranılan (üzerine saldırılan etler) bir av değil, uyumla aktarılan bir tözdür.” Yemek kültüründen ve bunun felsefik kökenlerinden tutun, daha pek çok Japon değerini ve gündelik yaşama ritüelini göstergebilimle inceleyen Roland Barthes, kitabında Batı’daki Japon imgesinin içini boşaltıp yeniden kuruyor. Göstergeyi ancak başka bir göstergenin yüzüne açılan bir çatlak olarak tanımlayan Barthes, “göstergelerden kurulu bir kültürü” kendine has üslubuyla yorumluyor

İmkansız özerklik: Türk şiirinde modernizm - Yalçın Armagan

Yalçın Armağan, kitabına modernizmin net bir tanımının yapılamaması sorunuyla başlar.
Yalçın Armağan, kitabına modernizmin net bir tanımının yapılamaması sorunuyla başlar.

Yalçın Armağan, kitabına modernizmin net bir tanımının yapılamaması sorunuyla başlar. Asıl hedefi İkinci Yeni’yi anlatmak olduğundan, modernizmle birlikte İkinci Yeni Şiirine kadar Türk şiirinde kat edilen aşamaları özetleyerek anlatır ve böylece İkinci Yeni’ye zemin hazırlar. Modern edebiyatın inşasını üç kısma ayırır: “Divan edebiyatının icadı”, “Halk edebiyatının keşfi”, “Estetik özerklik karşıtlığı”.

Televizyon dizilerinin keşfi - Kollektif

Bu kitap televizyon dizilerini birçok bakımdan ele alarak sorgulayan birtakım akademik çalışmaların bir araya getirilmesinden oluşuyor.
Bu kitap televizyon dizilerini birçok bakımdan ele alarak sorgulayan birtakım akademik çalışmaların bir araya getirilmesinden oluşuyor.

Televizyon dizilerinin mühim bir işlevi var: Temsil. Dolayısıyla bu diziler gerçek hayata ilişkin birçok şey anlatıyor bizlere. Ancak gerçekten de gerçek hayatı mı sunuyor? Özellikle yurtdışına ihraç edilen dizileri düşünürsek, temsil edilen değerler üzerinde durulması gereken bir mesele. Bu kitap televizyon dizilerini birçok bakımdan ele alarak sorgulayan birtakım akademik çalışmaların bir araya getirilmesinden oluşuyor. Dizilerin içeriklerinin toplumsal bilincin biçimlenmesinde oynadıkları role ışık tutuyor.