Abdülhamid'in istihbaratı darbeyi haber vermemiş!

Sultan 2. Abdülhamit Han
Sultan 2. Abdülhamit Han

Yakın tarihte en fazla merak edilen sorulardan biri de II. Abdülhamid’in bu kadar yaygın hafiye teşkilatına rağmen Makedonya’daki Jön Türk ayaklanmasını nasıl olup da haber alamadığıdır. Belgelere göre evet ama bizzat bu işle görevlendirdiği Paşası, istihbaratı Padişaha bildirmemiş, adeta ayaklanmaya yardım etmişti. Süleyman Demirel’in MİT’in kendisini darbeden haberdar etmediği ifadesini bir de bu tarihî olayın ışığında okumaya ne dersiniz?