Cumhuriyetin Tarihi

Celalettin Vatandaş, Cumhuriyetin Tarihi, Pınar Yayınları
Celalettin Vatandaş, Cumhuriyetin Tarihi, Pınar Yayınları

Bu kitap, bugün yaşamakta olduklarımızı doğru çözümleyebilmek ve yaşayacaklarımız için isabetli bir öngörüde bulunabilmek için, yaklaşık yüz yıldır yaşadıklarımızı ortaya koyma çabasının bir ürünü olmuştur. Okuyucu bu kitapta, bugünün Türkiyesinde halkın iradesini temsil eden ve üstünde irade olmadığı ifade edilen ve kabul edilen siyasal sistem gereği böyle olması da gereken Meclis’in üzerinde irade olmaya çalışanların ilk örneklerini 23 Nisan 1920’de faaliyetine başlayan Meclis’te bulabilir. Halkın iradesine müdahalenin Türkiye’de köklü bir geleneğe sahip olduğunu, halkın iradesini ifade biçimi olan seçimlere nasıl müdahale edildiğini bu eserde hayretle okuyacaksınız. Halkı daima “cahil sürüsü” olarak tanımlayan hastalıklı zihniyetin yüz yılı aşkındır nasıl görünmez bir iktidar oluşturduklarını hayretle okuyacaksınız.