Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar

Ed. Yavuz Yıldırım-Yasin Atlıoğlu, Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar, Dora Yayınları
Ed. Yavuz Yıldırım-Yasin Atlıoğlu, Değişen Orta Doğu’da Değişmeyen Sorunlar, Dora Yayınları

Son on yılın en çok konuşulan bölgesi olan Orta Doğu hareketliliğin, tartışmaların ve değişimin hiç azalmadığı, tersine arttığı bir coğrafya. İşte bu süreci analiz etmek üzere yola çıkan bu kitapta tarihsel birikimin kısa dönemlik bir kesitinin sunulması hedeflenmektedir. Bu süreçte ve sonrasında bölge ülkelerindeki dönüşüme yakından bakmak Orta Doğu’da neler olduğunu anlamak açısından önemlidir. Orta Doğu’nun sorunlu geçmişinin yeni sorunlar üzerinden nasıl şekillendiğini “Irak Savaşı” ve “Arap Baharı” gibi temel meseleler üzerinden ele almaya çalışılmıştır. Birçok makaleyi ihtiva eden çalışmada bölgenin önde gelen ülkeleri, temas içinde olduğu diğer aktörlerle birlikte düşünülerek analiz edilmiştir.