Modern dünyada tek biçimcilik ve lezzetin tek-tip-leş-tiril-mesi

Amerikan tarzı fastfood, yiyecek sektörü üzerinden insanlığın yeme içme kültürünü tektipleştirmiştir.
Amerikan tarzı fastfood, yiyecek sektörü üzerinden insanlığın yeme içme kültürünü tektipleştirmiştir.

İdeolojiler ile birlikte medya ve sosyal medya vasıtasıyla zihin ve duygu sahasında da tektipleşme tezahür ettirilmiştir. Lezzet alanında tektipleşme, insanların nefsanî yanının, beden, can, ruh şeklindeki üçlü yapının, cana-nefse tekabül eden kısmına müdahaledir.

Dünyanın egemen zümreleri bu günün dünyasında yani modern çağda, yeryüzünü hemen hemen her alanda ve düzeyde, hem genelde tümel olarak, hem de tikel tek tek birimlerde, hücrelerine varıncaya değin tektipleştiriyor.

İdeolojiler yoluyla zihniyetlerin ve dolayısıyla insanların zihin işleyişlerinin tektipleştirilmesi modern dünyanın başından beri yaşanan/yaşatılan bir süreçtir. Bu, bugünün dünyasında sanal âlem internet sosyal medya üzerinden yürümekte ve sürdürülmektedir.

Beri yandan moda üzerinden dünya insanlığı tek tip giydirilmekte ve yine aynı tipte müzikler moda üzerinden insanlığa empoze edilmekte, insan beğenisi de tektipleştirilmektedir.

Doktorlar, hastaların şahsiyetini hiç hesaba katmadan tek tip tedavi usulünü uygulamaktalar.
Doktorlar, hastaların şahsiyetini hiç hesaba katmadan tek tip tedavi usulünü uygulamaktalar.

TEKBİÇİMCİLİĞİN ÇAĞI

Modern zamanlar tekbiçimciliğin çağıdır. Modern tıp da, birliğe karşı tek tip ve tek biçimci tıp anlayışını yeryüzüne egemen kılmaktadır. Aynı zamanda modern tıp sürekli olarak doktorlara en son “bilimsel, tıbbi gelişmeleri, teşhis ve tedavi usullerini” empoze ederek, doktorları ve tedavi süreçlerini yönlendirmekte ve belirlemektedir. Bu şekilde olan da aslında tektipleşmenin güncellenmesidir.

Bu güncelleme neticesinde hemen hemen bütün dünyada doktorlar kendi şahsiyetleri ile hastaların şahsiyetini hiç hesaba katmadan tek tip tedavi usulünü uygulamaktalar.

Modern dünyada herkes her şeyi yemektedir, Amerika'da Norveç somunu da yenilebiliyor, Türkiye'de ananas da...
Modern dünyada herkes her şeyi yemektedir, Amerika'da Norveç somunu da yenilebiliyor, Türkiye'de ananas da...

HERKES HER ŞEYİ YEMEKTE

Ayrıca kadim zamanlarda insanlar kendi yörelerinde, mahallerinde yetişen bitkileri, sebzeleri, meyveleri yerler ve oradaki hayvanın et ve sütünden istifade ederlerdi. Modern dünyada herkes her şeyi yemektedir. Türkiye’deki bir insan ananas, Amerika’daki biri Rusya’da yetişen bir bitki veya dünyadaki herkes Norveç somonunu yiyebilmekte.

‘HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR’

Yeni anlaşılan ve ifade edilen husus, ‘hastalık yoktur hasta vardır’, gerçeğidir. Oysa bunun için yaklaşık 25-30 sene eğitim görmeye gerek yoktur. Evet ortada bir hasta vardır ama bu da dünyanın tektip-uniform bir hâl almasının açık alametlerinden birisidir.

 Hamburger ve beraberinde tüketilen ürünler diyabet hastalığına zemin hazırlamaktadır.
Hamburger ve beraberinde tüketilen ürünler diyabet hastalığına zemin hazırlamaktadır.


İnsanlara en faydalı yiyecekler, yaşadığı bölgenin bitkileri, hayvanları ve sularıdır. Herkesin her şeyi yemesi hercümercin bir neticesidir. Tüm bunlardan elde edilen otantik ve o bölgeye has ilaçlar da, o insanlara en fazla şifalı ilaçlardır. Tüm insanların tek tip tedavi yöntemi ile tedavi edilmesi de dünyadaki tektip-uniformun neticesidir.

Hatta nefsî yanımızla ilintili olan lezzet hassası bile tektipleştirilmektedir. Yemek sektörünün tektipleştirilmesinin ulaştırdığı neticelerden biri de budur.
İdeolojiler ile birlikte medya ve sosyal medya vasıtasıyla zihin ve duygu sahasında da tektipleşme tezahür ettirilmiştir.
İdeolojiler ile birlikte medya ve sosyal medya vasıtasıyla zihin ve duygu sahasında da tektipleşme tezahür ettirilmiştir.

HEDEF: İLAHÎ BİRLİK VE TEKLİĞİ İNKÂR

Dolayısıyla tüm bu açılardan dünyanın tektipleştirilmesi ve bunun üst, ileri bir politik, toplum, kültürel doktrini ve hedefi olan tek dünya devleti, bir metafizik prensibin kabul edilmemesi hedefiyle irtibatlıdır. Bu, metafizik planda yukarıda olan ve tanınması gereken İlahî birliğin ve tekliğin inkârı ve tanınmamasıdır. Bu prensip tersinden tezahür etmektedir.

Yaşananlar, bu prensibin yeryüzü planında var edilmesi, oluşturulması, olgunlaştırılması, tahakkuk ettirilmesi ve tezahür ettirilmesi sürecidir.

Pizzanın zararları, başta hamurundaki karbonhidrat olmak üzere, pizzanın üzerinde kullanılan malzemelerden kaynaklanır...
Pizzanın zararları, başta hamurundaki karbonhidrat olmak üzere, pizzanın üzerinde kullanılan malzemelerden kaynaklanır...

TEK TİP BESLENME ZAFİYETTİR

Amerikan tarzı fastfood, yiyecek sektörü üzerinden insanlığın yeme içme kültürünü tektipleştirmiştir.

Modern dünyada, Batı Avrupa ve ABD kaynaklı tektip beslenme, tektip gıda, tektip lokanta, restoran zincirleri, tektipleşme başlığı altında incelenmesi gereken hususlardan biridir. Belirli markaların isim hakkı franchising vermesiyle oluşan lokanta ve restoran zincirleri de dikkate şayan bir meseledir. İtalyanların belirli pizza, Amerika’nın hamburger markaları ve restoran zincirleri bunlardan belli başlı popüler olanlarıdır.

Tek tip restoran zincirleri, insanlara tek tip yemek yeme imkanı sağlıyor...
Tek tip restoran zincirleri, insanlara tek tip yemek yeme imkanı sağlıyor...


Buralarda aynı yemekler gram hesabıyla ve neredeyse milim milim aynı malzemeyle üretilmektedir. Sadece aynı malzeme ile değil, pişirme süreleri de saniye şaşmaz bir kesinlikle hesaplanmakta ve aynı tutulmaktadır. İddia edilen husus ise en garip, acayip, ilginç ve düşündürücü olandır.

O husus, tüm bunların neticesinde her zaman aynı lezzetin elde edildiği, elde edilebildiğidir.

Oysaki ellerinin ayarı çok iyi olan usta aşçıların ve tecrübeli ev kadınlarının varlığı mâlumdur. Yaptıkları yemeklerde yıllarca malzemede aynı orana ve pişirme süresine riayet etmektedirler. Bununla beraber aynı lezzeti tutturmalarının mümkün olmadığı da bilinir.

TEK TİP LEZZETTEN TEK TİP İNSANA

Hâl böyleyken, Batı Avrupa ve özellikle ABD menşeili bu yiyecek-içecek markalarının ve restoran zincirlerinin aynı lezzeti tutturmaları ilginç bir meseledir. Burada dünya insanlığının ve insan hayatının tek tipleşmesinin bir başka boyutunu, ince farkı müşahede etmemiz mümkündür.

Lezzet alanında tektipleşmeyse, insanların nefsanî yanının, beden, can, ruh şeklindeki üçlü yapının, cana-nefse tekabül eden yanına bir müdahaledir.
Lezzet alanında tektipleşmeyse, insanların nefsanî yanının, beden, can, ruh şeklindeki üçlü yapının, cana-nefse tekabül eden yanına bir müdahaledir.

  • Çünkü eşyada, giyim kuşamda, eğitimde, yaşam tarzında, inşaatta, mimaride tek tipleşme maddî ve cismânî alanda tektipleşme gibi gözükmektedir. İdeolojiler ile birlikte medya ve sosyal medya vasıtasıyla zihin ve duygu sahasında da tektipleşme tezahür ettirilmiştir.

İnsan modern düşüncenin, Kartezyen felsefenin zannettiği ve vazettiği gibi beden-ruh ikiliğindeki bir yapıda değildir. Menşe-i İlahi olan kadim doktrinlerin öğrettiği gibi beden, can/nefs ve ruh şeklinde üçlü yapıdadır.

Lezzet alanında tektipleşmeyse, insanların nefsanî yanının, beden, can, ruh şeklindeki üçlü yapının, cana-nefse tekabül eden yanına bir müdahaledir.

  • Cana-nefse tekabül eden hissiyatındaki ayarlar ile oynanmasıdır. Ve bu şekilde burada bir tektipleşmenin oluşturulmasıdır/zuhurudur.

Dikkate değer olması bu sebeptendir.