Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler

​Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler
​Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler

Adolf Hitler'in I. Dünya Savaşı'nda çekilen en net görüntüsü.