Fobi haline geldi

Fobi haline geldi
Fobi haline geldi

Pandeminin bize kattığı fobilerden biri çekik gözlü dostlarımıza karşı dikkat olmak... Yediklerinize biraz dikkat ederseniz bu fobimizi yenebiliriz.