Günün darlama seviyesi

Günün darlama seviyesi

Hafızalarımıza kazınmış eski veya yeni unutamadığımız kim varsa seslerini, repliklerini tipografiyle birleştiriyoruz. Gelecek bölüm kim olsun?