Kesin böyle verilmiştir o karar

Kesin böyle verilmiştir o karar
Kesin böyle verilmiştir o karar