Mangrov ormanlarının kıyılarının dalga erozyonundan nasıl korunduğunu gösteren ölçekli bir model

Mangrov ormanlarının kıyılarının dalga erozyonundan nasıl korunduğunu gösteren ölçekli bir model