Nemrudun kızı, yandırdı bizi

Nemrudun kızı, yandırdı bizi
Nemrudun kızı, yandırdı bizi