O telefon gün-cel-le-ne-cek!

O telefon gün-cel-le-ne-cek!
O telefon gün-cel-le-ne-cek!