Seninki burada. Çaktırma normal davran

Seninki burada. Çaktırma normal davran