Sonra balık kovasıyla kafasına vurmak istersin

Sonra balık kovasıyla kafasına vurmak istersin
Sonra balık kovasıyla kafasına vurmak istersin