Unexpected Hill

Unexpected Hill

@so_istanbul, mevcut bir yapının kamusal alana dönüştürülmesi aşamasında etkileyici bir enstalasyon tasarladı.

2015'te gerçekleştirilen tasarım, Londra'daki kentsel yaşamın bir parçası haline gelerek yapıyı bir çekim noktası haline gelmesi için kurulmuş bir yerleştirmeydi.

"Unexpected Hill" adlı enstalasyon, seramikten yapılmış bir kentsel peyzaj elemanına dönüştü.