Bir Osmanlı şehri böyle işgal edildi

Bir Osmanlı şehri böyle işgal edildi

Yunanistan'ın savaş ilanıyla Preveze'ye asker çıkarmaya başladığı 5 Ekim 1912 ile Osmanlı askerî ve sivil idaresinin Yanya'dan ayrıldığı 6 Mart 1913 arasında Romaides-Zeits ve Aristotelis Romaidis tarafından çekilmiş fotoğraflar