Dergide bu ay: Afrika yapay sınırlarla nasıl parçalandı?

Dergide bu ay: Afrika yapay sınırlarla nasıl parçalandı?

Afrika kıtasında etkin olan iki devlet Fransa ve İngiltere idi. Bunlardan biri diğerinin önünü kesmek için hamle üstüne hamle yapmaktan çekinmedi. İngilizler oldukça kurnaz davranıyor, ele geçirmek istedikleri bölgelerin ticarî bakımdan verimliliği yanında, nüfusunun kalabalık olmasına öncelik veriyorlardı. Belirleyici unsur ne insan, ne coğrafya, ne de tarihti. Sadece daha fazla kazanmaktı. Bunu da en ince siyasetle takip eden, İngiltere oldu. Kıtadaki kan donduran proje...


Prof. Dr. Ahmet Kavas yazdı.

Kasım sayısında...