İlhâmî der ki...

İlhâmî der ki...

“İlhâmî” mahlasıyla hacimli bir divanı bulunan III. Selim, daha çok yaşanılan hayata, vatan ve millet sevgisine yönelen şiirler yazdı. Mevlevî olduğu ve devrin ünlü şairi Şeyh Galib'i himaye ettiği de bilinir. Gazelinden aldığımız bu beyitinde de şöyle der;

"İlhâmî sakın bu cihân devletine zerre kadar tamah etme (aç gözlüce isteme), zirâ saltanat vefâsızdır"