Kitabenin dili: Hacı Eyüpzâde Çeşmesi

Kitabenin dili: Hacı Eyüpzâde Çeşmesi