Hayırlı Cumalar...

Hayırlı Cumalar...

Muhammed'den diğer yok dâhil olmuş Kâb-ı Kavseyn'e
Gürûh-ı enbiyadan girmemiş bir ferd mabeyne
Haremgâh-ı visale Ahmed'i tenha alub Mevla
O halvet oldu mahsus Hazret-i Sultan-ı Kevneyn'eSülüs LevhaHat: Hasan Rıza Efendi (v. 1920)Tezhip: Emel TürkmenHususi Koleksiyon