Akdamar m覺 Ah Tamara m覺?

Akdamar m覺 Ah Tamara m覺?

Toparlan覺n, Van'a gidiyoruz.

Van'a gideceksen eger, onceligin Van Golu k覺y覺s覺nda guzel bir kahvalt覺 sonras覺 Akdamar Adas覺'na gitmek olsun. K覺sa bir tekne turuyla adaya vard覺g覺nda donemin en guzel ve en onemli kilisesi c怬覺kar kars怬覺na. Adeta tarihe yolculuk yapar, gunun guzelliginin seyrine dalars覺n. Akdamar ad覺n覺 rivayete gore Tamara'dan alm覺s怬. Tamara bu adada yas怬ayan guzeller guzeli bir gayrimuslim imis怬. Musluman bir gence as怬覺k olmus怬 ve her aks怬am Musluman gencin adaya yuzerek gelmesiyle bulus怬urlarm覺s怬. Gecenin karanl覺g覺nda fener 覺s怬覺g覺na dogru yuzer ve yonunu de oyle bulurmus怬 genc怬. Bunu fark eden Tamara'n覺n babas覺 bir gece onlarca fener yerles怬tirmis怬 adan覺n dort bir yan覺na, yonunu s怬as怬覺ran genc怬 delikanl覺 oraya m覺 buraya m覺 yuzeyim derken yuzmekten yorulmus怬 ve Van Golu'nun derinliklerinde kaybolmus怬. Ancak sevdigi k覺z覺n ad覺n覺 bag覺ra bag覺ra derinliklere indigi rivayet edilir.

Her yer kendini hikayesini uretir derler ya, bu da Akdamar Adas覺'n覺n hikayesi.


: @bahadirsansarci

: https://www.instagram.com/bahadirsansarci/