Bursa’dan günaydııın ☀

Bursa’dan günaydııın ☀

Burası Türkiye'nin en eski belediye binası.⠀

📌 1867 yılında kurulan Bursa Belediyesi'nin binası, 1880'de Ahmed Vefik Paşa'nın vali, Hüseyin Hüsnü Efendi'nin belediye başkanı olduğu dönemde inşa edilmiş. Bina, Türkiye'nin en eski belediye binası. Çeşitli kaynaklarda, yapının mimarının Kütahyalı Şehbender olduğu belirtiliyor.⠀

Dikdörtgen planlı yapı; bodrum kat, zemin kat ve birinci katla birlikte üç katlı. Bina yapım tekniği ve dış cephe özellikleri bakımından, 18. y.y. dan itibaren Osmanlı mimarisinde görülmeye başlayan batıllılaşma eğilimlerini yansıtıyor. Osmanlı'nın farklı dönemlerine ait özelliklerini bir arada görebileceğimiz Bursa Belediye Binası, Nafia Nazırı İbrahim Edhem Paşa tarafından 1873 Viyana Uluslararası Sergisi için hazırlatılan “Usul-i Mimar-i Osmani" adlı eserde savunulan 'Neo Osmanlı' kuramını sergileyen bir bina olarak karşımıza çıkıyor.⠀

Harika fotoğraflar için @buraninyabancisi 'na teşekkürler. 🧡