Salgın ve savaşlar yoksulluğu artırıyor

Salgın ve savaşlar yoksulluğu artırıyor

AA muhabirinin Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güney Asya'daki yoksullar dünyadaki yoksulların yarısını oluşturuyor. Kovid-19'un etkisiyle aşırı yoksulluk sınırı olan günde 2,15 dolara çalışanların sayısında 1990'dan beri kaydedilen düşüş durdu ve bu sayı yüzde 8,1 arttı. Bu artışa salgının yanı sıra savaşlar ve iklim değişikliği de etki etti. Salgının ekonomide devam eden etkileri, savaşlar ve tüm dünyada yükselen fiyatlar nedeniyle 2021'de 143 ila 163 milyon kişinin yoksulluk sınırı altına düştüğü raporlara yansırken, Dünya Bankası bu sayıya 2022'de 75 ila 95 milyon kişinin daha ekleneceğini tahmin ediyor. Özellikle gıda enflasyonunun yoksulları daha fazla vurması, yoksul ülkelerde kişi başına gelirin üçte ikisinin gıda harcamalarına yapılacağı tahmin edilirken, bu oranın gelişmiş ülkelerde gelirin dörtte birini bulması bekleniyor. Dünya Bankası, 2030'da yüzde 3'e düşürmeyi planladığı yoksulların oranının, salgın öncesinde yapılan gelecek projeksiyonlarına göre ulaşılması güç bir hedef olduğuna, salgın sonrası ise daha zor bir hedef olduğuna dikkati çekiyor.