18 maddelik Anayasa değişikliği paketi 339 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turu sonunda teklifin tümü üzerinde yapılan oylama sonucu 18. maddelik paket kabul edildi.

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oylama sonucunu açıklamadan önce, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söyledi. Bahçekapılı, oyların usulüne göre kullanıldığını ve teklifin kabul edildiğini duyurdu.

AK Parti'li milletvekilleri, oylama sonucunu ayakta alkışlayarak karşıladı.

REFERENDUM SÜRECİ BAŞLADI

Teklifin tümünün 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci de başladı. Teklif önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Referandum tarihi de buna göre şekillenecek. Referandumun, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 2-9 Nisan tarihlerini işaret etmişti.

18. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 18. maddesi, 343 oyla kabul edildi.

18. Madde değişikliklerin yürürlük tarihini belirliyor. Böylece 2. tur oylamaları sona erdi.

17. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinin 17. maddesi 341 oyla kabul edildi. 17. madde oylamasına 485 milletvekili katıldı. Oylama sonucu şu şekilde oluştu; 341 kabul, 139 ret, 2 boş, 3 geçersiz.

Madde ile her iki seçiminde 3 Kasım 2019'da yapılması öngörülüyor.

16. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.

16. madde anayasadaki birçok maddeyi düzenliyor...

Öte yandan, oylama öncesinde HDP grup önerisi üzerine konuşan Sırrı Süreyya Önder'in 5 dakikalık konuşma süresinin dolmasının ardından "5 dakikada bu kadar anlatabildim. Sözün tamamı zaten deliye anlatılır" sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.

15. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, bütçe ve kesinhesapla ilgili 15. madde 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda 15. maddenin gizli oylamasına 486 milletvekili katıldı. 342 milletvekili evet oyu kullanırken, 141 milletvekili hayır oyu verdi. 2 oy boş ve 1 oy geçersiz çıktı.

Kabul edilen 15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.

14. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 14. maddesi 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. 14. Madde için 486 milletvekili oy kullandı. Oy sonuçları şu şekilde oluştu: "342 kabul, 139 ret, 3 boş, 3 geçersiz."

14. madde; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişiklik öngörüyor. Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi. CHP milletvekillerinin yardımıyla oyunu kullanan Pavey, CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.

13. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde 13. maddesi 343 'Evet' oyu ile kabul edildi. 13. Maddenin ikinci tur oylama sonucu: 343 Kabul, 136 Ret, 0 Çekimser, 3 Boş, 2 Geçersiz.

Söz konusu madde askeri yargının kaldırılmasını düzenliyor.

12. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur görüşmelerinde 12. madde 342 'Evet' oyu ile kabul edildi

Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaşkanı; doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde OHAL ilan edebilecek.

OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek.

Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak.

TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her seferinde 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.

SINIRLAMALARA TABİ OLMAYACAK


Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması" maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek.

Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına sunulacak.

Savaş ve mücbir nedenlerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere; OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak.