2017 ehliyet ücretleri açıklandı!

Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında sürücü belgesinin yeni fiyatı belli oldu. İşte yeni fiyatlar...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre sürücü belgesi bedeli, tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde pasaport bedeli 94 lira, ikamet izni 63 lira, nüfus kağıdı bedeli 16 lira, aile cüzdanı bedeli 86 lira, motorlu araç tescil belgesi bedeli 88 lira, mavi kart bedeli 8,5 lira olacak.

Kimlik kartları eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2017 (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 9,50

b) Beyanname 9,50

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 19

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 94

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 63

5 -Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanları 16, Kayıp nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanı 32

6 - Aile cüzdanları 86

7 - Sürücü belgeleri 117

8 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117

9 - Motorlu araç trafik belgesi 117

10 - Motorlu araç tescil belgesi 88

11 - İş makinesi tescil belgesi 85

12 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 5,60

13 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50

14 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63