300 binden fazla aday Google'da bu meslekleri arattı! İşte 5 gözde mesleğin maaşları

Üniversite tercih süreci
Üniversite tercih süreci

31 Temmuz gecesi YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi web sitesinde açıklandıktan sonra 'tercih' heyecanı başladı. Google'da öğrencilerin en çok arattığı 5 fakültenin meslek hayatındaki aylık maaşları, çalışma şartları ve çok daha fazlasını sizler için araştırdık.

İnfografi: Tunç Çevik
İnfografi: Tunç Çevik

Başvurular 7 Ağustos'ta başlıyor, 14 Ağustos 2018 tarihinde sona eriyor. Bu süre içerisinde tercihlerinizi yapmayın unutmayın!

En çok kazandıran ve merak edilen meslekler

Mimarlar ne yapar?

Mimarlar, binalar ve diğer yapılar için konseptler, planlar ve detaylı çizimler geliştirir. Yeni yaratıcı yapı planları ile insanlar için hayatı kolaylaştırıcı konforlu yaşam alanları oluşturur. İnşaatçılar ve planlama yetkilileri ile görüşmeler yapar, inşaat sözleşmelerini yönetir ve yürütülen çalışmaları denetler.

Mimar olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekli?

 • · Tasarım yeteneği,
 • · Yaratıcılık,
 • · Problemleri mantıksal olarak analiz edebilme,
 • · İyi iletişim becerilerine sahip olmak gerekiyor.

Mimarların görevleri nelerdir?

· İnşaat projeleri hazırlar müşteriler ve inşaatçılarla buluşur.

· Bilgisayar destekli (CAD) yazılımlar kullanarak projeler üretir, detaylı çizimler hazırlar.

· Yapısal, mekanik ve sanatsal unsurları kreatif bir şekilde birleştirir.

· Müşteriler ve projede yer alan diğer kişilerle tasarımları ve maliyet tahminlerini tartışır.

· Yetkililerden gerekli onayları alır ve imza yetkisi kullanır.

· İnşaatçılar ve yetkililer için şartnameler ve sözleşme belgeleri hazırlar.

· Daha önce tamamlanmış projeleri değerlendirir.

Mimarların çalışma koşulları nasıldır?

Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışmalarını genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda yürütürler. Etüt çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken; inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedirler.

Mimarlar için istihdam alanları ve iş bulma olanakları neler?

Genellikle mimarlık bürolarında veya inşaat şirketlerinde çalışır.Bazıları birkaç yıllık tecrübenin ardından kendi firmalarını kurarak kendi projelerini üretmeye başlar. Mimari eğitim, sanat, bilim ve teknolojiyi birleştirme becerisini geliştirir. Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

Ayrıca mimarlar mimarlık dışındaki alanlarda, kentsel planlama ve tasarım, mülk geliştirme, inşaat yönetimi, iç tasarım, endüstriyel tasarım, öğretim, araştırma ve gazetecilik gibi alanlarda giderek artan iş imkanlarına sahip olabilirler.

İş dünyasında 'Mimarlık'

 • Aylık gelir:
 • Devlette:
 • 0-25 yıl: 4.011 tl - 4.545 tl
 • Özel sektörde:
 • 0-5 yıl Yurtiçi : 1.500-5.000 tl
 • 0-5 yıl Yurtdışı: 2.000-5.000 $
 • 5-10 yıl Yurtiçi: 3.500-10.000 tl
 • 5-10 yıl Yurtdışı: 3.000-10.000 $
 • 10 yıl ve üzeri Yurtiçi : 5.000-20.000 tl
 • 10 yıl ve üzeri Yurtdışı: 5.000-20.000 $
 • * Özel sektörde üst düzey yöneticiler daha yüksek maaşlar alabilmekteler.

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.

İş bulma olanakları: Türkiye genç ve gelişmekte olan bir ülkedir. Türkiye geliştikçe mimara olan ihtiyaç artacaktır. Dolayısıyla mimarların iş bulma olanakların ülkedeki gelişmeler ile dogrudan ilgilidir.

Çalışma saatleri: Genellikle çalışma saatleri 09.00 - 18.00 olarak belirlenir ancak mimarları çalışmaları çok fazla esnektir. Uzun ve kapsamlı bir proje veya mevcut bir projedeki revize çalışma saatlerini uzatabilir.

2-) Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Hukuk fakültesi’nin kuruluş amacı nedir?

Hukuk fakülteleri ve bölümleri; insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri sağlıklı yürütebilmek amacıyla kurulan devlet sistemini ve yine bu ilişkiler sırasında çıkan sorunlar ve anlaşmazlıkları çözebilmek için konulan yasaları düzenleyecek, denetleyecek, geliştirecek ve çağa uygun hale getirecek bireyleri yetiştirmek ve bu amaçlarla araştırmalar yapmak üzere hizmet veren kurumlardır.

Hukuk fakültesi okumak için hangi özelliklere sahip olmak gerekli?

 • · Rasyonel ve sistematik düşünce,
 • · Hitabet,
 • · Okuma ve araştırma alışkanlığı,
 • · İyi iletişim becerilerine sahip olmak gerekiyor.

Hukuk Fakültesi Mezunları Ne İş Yapar?

Hukuk fakülteleri mezun olunduktan sonra en fazla iş alanına sahip fakültelerden biridir. Avukatlık, hakimlik, savcılık, hukuk müşavirliği, ve noterlik gibi meslekler bu alanda ilk akla gelen mesleklerdir. Farklı uzmanlık alanlarında danışmanlık yapabilirler. Ayrıca her lisans mezunun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak seçenekler arasında yer alabilir. Hukuk fakülteleri mezunları şu mesleklerde uzmanlaşabilir:

İş dünyasında Hukuk Fakültesi mezunları


 • Aylık gelir:
 • Avukat: 4.967 tl
 • Hakim - Savcı: 4.997 -12.359 tl
 • Noter: 5.000 - 180.000 tl
 • Kaymakam: 8.901 tl

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.

İş bulma olanakları: Hukuk fakültesi mezunlarının iş alanı oldukça geniştir. Bir hukuk mezununun çalışabileceği meslekler yalnızca sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuk fakültesi mezunu almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilir. Birçok belediye başkanı, müsteşar ve bir çok milletvekilinin hukukçu olduğunu hatırlatmak isteriz.

3-) Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği
Diş Hekimliği

Diş hekimi ne yapar?

Diş hekimliği Fakültesi, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile protez yapımı konularında eğitim ve araştırma yapar.

Diş hekimi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekli?

 • · El ve parmakları ustaca kullanabilmesi,
 • · Cisimler ve şekiller arasında bağlantı kurabilmesi,
 • · Hoşgörülü, sabırlı olması,
 • · Estetik anlayışının yüksek olması,
 • · Beyin ve el koordinasyonunun yüksek olması,
 • · Dikkatli olması ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi,
 • · Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması,
 • · Hoşgörülü olması ve iletişim kurma becerisine sahip olması gerekiyor.

Diş Hekimlerinin çalışma koşulları nasıldır?

Diş hekimleri hastanelerde, dispanserlerde veya özel muayenehanelerde görev yaparlar. Görev ortamı çok temiz ve biraz ilaç kokuludur. Diş hekimleri sürekli ayakta çalışırlar ve çalışırken hastalar ve hasta yakınları ile sürekli etkileşim halindedirler.

Diş Hekimleri için istihdam alanları ve iş bulma olanakları neler?

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabibler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır.

İş dünyasında 'Diş Hekimliği'

 • Aylık gelir:
 • Devlette: 5.000 - 8.000 tl
 • Özel sektörde: 3.000 - 70.000 tl

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.

İş bulma olanakları: Ağız ve diş sağlığına verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu meslek dalının iş olanakları gelecekte de geçerliliğini arttırarak devam ettirecektir.

Çalışma saatleri: Genellikle çalışma saatleri 10.00 - 17.00 olarak belirlenir ancak serbest muayenehanesi olan diş hekimleri çalışma saatlerini randevularına göre planlayarak çalışma sürelerini kendileri belirlerler.

4-) Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği ne yapar?

Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için, gerekli eğitimi veren kişidir.

Okul Öncesi Öğretmenliği olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekli?

 • · Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı,
 • · Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan,· Çocukların duygularını anlayabilen, öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
 • · Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 • · İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
 • · İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
 • · Girişimci, oluşturucu kimseler olmaları gerekiyor.
 • Aylık gelir:
 • Devlette: 1.300 tl (ücretli öğretmen) - 3.700 tl
 • Özel sektörde: 1.300 - 2.000 tl

5-)Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik
Hemşirelik

Hemşireler ne yapar?

Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Hemşire olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekli?

 • · İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
 • · Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • · Temiz, dikkatli ve titiz,
 • · Tedbirli ve düzenli,
 • · Şefkatli ve sevecen,
 • · Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı,
 • · Sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten mutluluk duyan kimseler olmaları gerekiyor.
 • Aylık gelir:
 • Devlette: 3.800 tl
 • Özel sektörde: 2.000 - 4.000 tl

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, ilgililerin bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz olduğu varsayılmıştır.

*Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.

İş bulma olanakları: Gün geçtikçe daha da önemli hale gelen hemşireler, özellikle gelecekte daha da öne çıkması beklenen farklı dallarda uzmanlaşabilir.

Çalışma saatleri: Hemşirelerin çalışma saatleri standart mesailer olarak belirlenir. Çalıştıkları kuruma bağlı olarak haftanın bazı günleri gece mesaisi yapmaktadırlar.

ÖSYM öğrencilerin tercih işlerini kolaylaştırmak için ‘Atlas’ adını verdiği otomasyonu güncelledi. Yükseköğretim Program Atlası üniversite adaylarının üniversite ve meslek tercihlerini yaparken karar verme sürecini desteklemek amacıyla kuruldu.

Kullanımı oldukça basit olan ‘Atlas’ üniversite veya lisans programı bazlı sıralamalar yaparak tercih yapma süreçlerinde öğrencilere ciddi kolaylıklar sağlıyor.

YÖK ATLAS UYGULAMASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSYM`NİN PUANLAR İLE İLGİLİ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TABAN VE TAVAN PUANLARI (TABLO 3) LİSTESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

TABAN VE TAVAN PUANLARI (TABLO 4) LİSTESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >