Avrupalılar 'göçmen' sayısını çok 'yanlış' anladı

Bir çocuk sınır duvarının diğer yarısına bakarken görünüyor.
Bir çocuk sınır duvarının diğer yarısına bakarken görünüyor.

Tüm dünyada göç, entegrasyon, yerinden edilme ve sınır yönetimi gibi konular nedeniyle kritik bir siyasi 'sorun' olarak ortaya çıktı. Savaşlar, iklim değişiklikleri, kuraklık, ekonomik refah gibi sebeplerle göç dinamiklerinin değişkenlik göstermesi felaket ve zulümden kaçan insanları zorunlu göçe mahkum kıldı. Yapılan bir araştırma ise Avrupalıların ülkelerinde yaşayan 'göçmenleri' yanlış bir algıyla kurguladıklarını ve onlar hakkında uydurulan verilere inandıklarını ortaya koydu.

2015 yılında, doğduğu ülkeden başka bir ülkede yaşayan 244 milyon insan bulunuyordu. Bu sayı; 1990'dan (153 milyon) neredeyse 100 milyon, 1970’ten (84 milyon) ise yaklaşık 3 kat daha fazlaydı...

  • 2015'de Avrupa ve Asya dünya göçmen nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sine denk gelen 75 milyon göçmene ev sahipliği yapıyordu.

2016 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından kayıt altına alınan 22,5 milyon mülteci bulunmaktaydı.
2016 yılı sonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından kayıt altına alınan 22,5 milyon mülteci bulunmaktaydı.

2000 ile 2015 yılları arasında göçmen nüfusundaki büyümenin en fazla olduğu bölge ise Asya oldu.

'Ana hedefteki ülkeler'

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler 'ana hedefteki ülkeler' olarak belirlenmiş, Almanya, 2015 yılında 2 milyondan fazla yeni uluslararası göçmenin varış ülkesi olarak, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne göre (OECD) ana hedef ülkesi olmuştur. Almanya’yı 1 milyonun üzerinde uluslararası göçmenle ABD ve 480 bin uluslararası göçmenle Birleşik Krallık takip etmiştir.

2016 yılında yapılan birinci derece iltica başvurularında (yaklaşık 2 milyon), Almanya en fazla başvuru alan ülke olmuştu.
2016 yılında yapılan birinci derece iltica başvurularında (yaklaşık 2 milyon), Almanya en fazla başvuru alan ülke olmuştu.

Avrupalıları 'göçmen' algısı

Bütün bu verilerin ışığında 'göç krizi' aslında ülkelerin kafasında oluşturduğu bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.

2018'de İtalya’da Ipsos Mori'nin gerçekleştirdiği bir ankete göre, İtalyanlar, nüfuslarının yüzde 30’unun mültecilerden oluştuğunu düşünüyor. Oysa İtalya'da yaşayan mültecileri nüfusun sadece yüzde 8’ini oluşturuyor.

Araştırmaya göre, bu yanlış algı tüm Avrupa’ya yayılmış durumda. Almanlar mültecilerin yüzde 40’ının işsiz olduğuna inanıyor. Gerçek rakam ise sadece yüzde 8.

2015 verilerine göre, Avrupa dışında yaşayan Avrupa doğumlu göçmenler çoğunlukla Kuzey Amerika’da yaşamaktadır.
2015 verilerine göre, Avrupa dışında yaşayan Avrupa doğumlu göçmenler çoğunlukla Kuzey Amerika’da yaşamaktadır.
  • Bu verilerden ise şu sonucu çıkartabiliriz; göç konusunda gerçek rakamlar ve oluşturulan algı arasındaki fark oldukça fazla.

Avrupa'da yükselen 'ırkçılık'

Bunun bilinçli bir 'algı' operasyonu olduğunu düşünmek ise çok da paranoyak bir fikir değil aslında. Şöyle ki, siyasiler toplumun 'öteki'ne karşı duyduğu korkuyu kullanarak popülist bir dil oluşturuyor. Sİyasilerin bu yapay dili kullanmasıyla halk içindeki 'kriz' ortamı da baş göstermiş oluyor. Siyasilerin oluşturdukları dil halkın yanlış yönlenmesi, farklı ve yanlış bilgilerle bir 'algı' operasyonuna dönüşebiliyor.

Dünyada özellikle Avrupa'da artan ırkçılık söylemleri ve sağ partilerin önlenemez yükselişi oluşturulmak istenen algının payını da gözler önüne seriyor.

Mülteciler hangi ülkelerden çıkış yaptı?
Mülteciler hangi ülkelerden çıkış yaptı?

Zorla yerinden edilenlerin sayısı

Göç Araştırma Vakfı'nın verilerine göre, 2016’nın sonunda, 125 ülkeden 31,1 milyon kişi zorla yerinden edildi. Bunların toplam 118 ülkeden olmak üzere büyük bir çoğunluğunu (24,4 milyon) felaketler sebebiyle zorla yerinden edilenler oluşturdu. Toplam 37 ülkeden 6,9 milyon kişinin ise, şiddet ve çatışma ortamından dolayı zorla yerinden edildiği tespit edildi.

2016'da mülteciler hangi ülkelere gitti?
2016'da mülteciler hangi ülkelere gitti?

2016 yılı sonunda toplam olarak zorla yerinden edilmiş 40,3 milyon kişi bulunuyordu. Bu sayı 1998 yılında veri takibi yapılmaya başlamasından itibaren 2015 yılında 40,8 milyon kişi ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >
KAYNAK / GÖÇ ARAŞTIRMALARI VAKFI, IOM,