Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bekçi maaşlarıyla ilgili açıklama

Arşiv
Arşiv

'Bekçi maaşları ne kadar?' 'En yüksek bekçi maaşı ne kadar?' 'Bekçiler ne kadar alıyor?'
gibi konuları vatandaşlar sorgulatmaya başlamıştı. Sosyal medyanın gündemine oturan bekçi maaşları ile ilgili açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. 'Bekçi alımı başvuru şartları nedir?' 'Bekçilik için nasıl başvuru yapılır?' gibi konularda en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır" açıklamasını yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerde, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlendiği belirtilerek, "Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır" denildi.

Genel kolluk teşkilatında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olduğu, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yaptığı ve vatandaşların huzur ve sükûnunu sağlayan silahlı kolluk görevlileri olduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.

Medyadaki maaş hesaplamaları

Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve 2 çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir.

"Devlet memurlarına ödenen taban aylıklar aynıdır"

Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır.

Göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL'dir.

Bekçi alım şartları nelerdir?

 1. Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;
 2. Lise ve dengi okul mezunu olmak
 3. Türk vatandaşı olmak
 4. Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak
 5. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
 6. Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak
 7. Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak
 8. Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında)
 9. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak
 10. Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması
 11. Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak
 12. Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması
 13. Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak
 14. Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması
 15. Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması
 16. En az 1,67 boy oranına sahip olmak
 17. Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı
 18. Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak
 19. Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
 20. Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >