COVID-19 salgınının Türkiye'ye maliyeti ne kadar oldu?

Arşiv
Arşiv

Çin’den çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de ilk vakanın resmi olarak 11 Mart 2020 tarihinde duyurulduğu COVID-19 salgınında devletin ödediği bir yıllık tedavi faturası 3.7 milyar lira olarak hesaplandı. Bu rakamın devletin bir yıllık toplam sağlık harcamasının yüzde ikisi olduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin birlikte yürüttüğü “Covid-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü” araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre, COVID-19 hastalığının Türkiye’nin sağlık ekonomisine 12 aylık toplam yükü 3.7 milyar lirayı geçti. Bu hesabın, sadece devletin ödediği tedavi masrafları üzerinden yapıldığı, özel sağlık sigortası ödemelerinin ya da kişilerin bizzat cebinden çıkan paranın buna dahil olmadığı vurgulandı.


Bin 56 COVID-19 hastasının gerçek verilerinden yola çıkıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan’ın birlikte yürüttüğü araştırma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 16 Mart- 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında tedavi gören bin 56 COVID-19 hastasının gerçek verilerinden yola çıkılarak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hasta verileri ve hasta başına düşen test, tanı, tedavi harcamaları değerlendirilerek yapıldı.

Araştırmaya göre, COVID-19 nedeniyle yatarak ve ayaktan tedavi alan hastaların toplam tedavi maliyetinin devlet sağlık harcamalarında yüzde 2 ve SGK sağlık harcamalarında yüzde 3.8’lik bir oranı oluşturduğu tahmin ediliyor.

Araştırmadan notlar

-Ayaktan tedavi maliyeti hasta başı 405 lira, bir yıllık toplam 900 milyon lira.

-Yatarak tedavi maliyeti ortalama hasta başı 10 bin lira, bir yıllık toplam 2.5 milyar lira.

-Araştırmada verileri değerlendirilen 1056 hastanın sadece serviste sağlık hizmeti tamamlayanların oranı yüzde 84.6, yoğun bakımda yatanların oranı yüzde 15.4 oldu.

-Hastaneye başvuranların hastalık şiddetleri asemptomatik yüzde 5.9, hafif yüzde 17, orta yüzde 41.2 ve şiddetli yüzde 36 oranlarında tespit edildi.

-Orta şiddetteki hastaların, hastanede ortalama 8.6 gün kaldığı, bu sürenin 51 güne kadar uzadığı görüldü. Orta şiddetteki bir hastanın ortalama maliyeti 8.791 lira olarak hesaplandı.

-Hastalığı şiddetli geçiren hastaların ortalama yatış gün sayısı 10.8 gün oldu. Bu hastaların yoğun bakım tedavi süresi 93 güne kadar uzadı. Bu hastaların ortalama hasta maliyeti 13.406 TL olarak hesaplandı.

-Oksijen tedavisi ile birlikte yoğun bakım hizmeti de alan şiddetli hastaların ortalama yatış gün sayısı 17.3 gün oldu. Bu hastaların ortalama hasta maliyeti ise 30.257 lira olarak hesaplandı.

Kaynak: Milliyet