Danıştay'dan emsal karar: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Danıştay'dan emsal karar
Danıştay'dan emsal karar

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal karar verildi. Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Mahkeme, davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılmasını uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.

Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, İdare Mahkemesi'ne müracaat etti.

Mahkeme haczin kaldırılmasını uygun buldu

Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi.

"Yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemez"

2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti. Kararda, şu ifade yer aldı:

  • "5434 sayılı Kanun çerçevesinde ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığı ortadadır.
  • 5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir."

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >