Deprem bölgelerindeki yeni yerleşim alanları kararnamesi Resmi Gazete'de

Arşiv
Arşiv

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre kesin iskan alanlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resen belirleyecek. Orman vasfını kaybetmiş alanlar Hazine'ye tescil edilecek. İskan bölgesindeki taşınmazlar için kamulaştırma kararı alınacak.

OHAL kapsamında deprem bögelerinde yeni yerleşim alanları kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin alınan tedbirler belirlendi.

Kararnameye göre, afetten etkilenen geçici ve kesin iskan alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen belirlenebilecek.

Bazı yerler için kamulaştırma kararı alınacak

Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş fiilen orman vasfı taşımayan alanların vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilecek. Vasfı değiştirilen alanların iki katından az olmamak kaydıyla Hazine arazisi orman tesis edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Deprem bölgesinde tespit dışı bırakılan yerler de hazineye tescil edilecek.

Geçici ve kesin iskan alanlarında, kiraya verilen mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazlara ilişkin kiralama sözleşmeleri ile maden ruhsatları resen iptal edilmiş sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel mülkiyete tabi bütün taşınmazlar için devir ve acele kamulaştırma kararı alınabilecek.


Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >