Dikkat! Kurban keserken ceza yemeyin

Kurban Bayramı
Kurban Bayramı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesileceğini, bu fiilin konutlarda işlenmesi durumunda uygulanacak cezanın bin 450 lira olacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" 19 Haziran 2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili tebliğ hükümlerine göre kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" olanlar tarafından kesilebilecek.

Köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan diğer yerlerde ise cadde, sokak ve parklara bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecek.

Atıklar belediye tarafından toplanacak

Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesi engellenmeli, kurban kesiminden kaynaklanan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıkların belediyeler tarafından uygun şekilde toplanması sağlanmalı.

Kurban kesimi sonucu oluşan diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara torba hacminin 2/3’ünü geçmeyecek şekilde konulmalı; gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli ve kurban kesim yerlerindeki kan ve diğer atıkların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmamasını teminen gerekli önlemlerin alınması sağlanmalı.

Kurallara uymayana para cezası


Kurban satış ve kesim yerlerinden kaynaklanan ve çevre kirliliğine sebep olabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi için yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınması, mezkur tebliğ hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin hassasiyet ile yerine getirilmesi belediyelere tebliğ edildi.

'232 liradan 58 bin liraya kadar ceza'

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek.

Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza kesilecek. Bu fiil konutlarda işlenirse uygulanacak ceza bin 450 lira olacak.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >