E-scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

Arşiv
Arşiv

Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterların kullanımı için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı.

Elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yönetmelikle birlikte e-scooter kullanıcılarını uyması gereken kurallar belirlendi.

Yönetmeliğin 'amacı' bölümünde,

"a) Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını,

b) elektrikli skuter ve kullanımına ilişkin 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda sayılan hususlar dışında kalan diğer hususları, belirlemektir" açıklaması yapıldı.

Yönetmeliğin kapsamı ise, "Bu Yönetmelik, karayolunda kullanılacak e-skuterler, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyeti yapanlar ile bu faaliyetlerden yararlananlar ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü e-skuterleri kapsar" ifadeleri ile açıklandı.

Bu kurallardan bazıları ise şöyle;

 • -Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
 • -Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi,
 • -İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
 • -Yaya yollarında sürülmesi,
 • -Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
 • -İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
 • -Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
 • -Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,
 • -Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
 • -Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
 • -Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması, yasaklandı.

Araçta istenen donanımlar

Kullanılacak e-scooter'de, gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu oldu. Ayrıca E-scooter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlü sayılacaklar.