İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması'nı kabul etti

İngiltere'de Brexit anlaşması kabul edildi
İngiltere'de Brexit anlaşması kabul edildi

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit Anlaşması İngiltere Parlamentosu'nda 358 oyla kabul edildi.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarıya Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.

Geçiş dönemi uzatılmayacak

Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

İngiliz mahkemelerinin yetkileri asgariye inecek

İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.

Daha önce Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu.

Parlamento ayrıca, müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >