Kültür istatistiklerinin tek çatı altında toplanmasına karar verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür sanat adına yeni kararlar aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür sanat adına yeni kararlar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, kültür istatistikleri uluslararası standartlara uygun geliştirilecek ve tek veri tabanında toplanacak. UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek ve bunların tanıtımı sağlanacak. Arkeoloji, edebiyat, tarih, tabiat konulu bir tematik kültür rotası belirlenecek ve tanıtılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, kültür istatistikleri uluslararası standartlara uygun geliştirilecek ve tek veri tabanında toplanacak.

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da yeni uygulamalar başlatacak.

Buna göre, sosyal amaçlara özgülenmiş vakıf eserlerinin, vakfiye esasları doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi sağlanacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıf eserlerinin vakfiye esaslarına uygun kullanımının sağlanmasına yönelik denetimler artırılacak.

Kültürün temel unsurları, tarihin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarına yönelik 3 tiyatro oyunu, 10 film ve belgesel, 3 çizgi film yapılacak.

Bigalı Kalesi restorasyonu tamamlanacak

Çanakkale şehitlikleri ve savaş alanları ihya edilerek, Tarihi Alan, açık hava müzesine dönüştürülecek. Bigalı Kalesi restorasyonu tamamlanacak. Seddülbahir Kalesi restorasyonu yüzde 50 tamamlanacak.

Kültür yapılarının şehir yaşamında üçüncü mekan olarak benimsenmesi için ulaşılabilir, yaygın ve cazip yapılar tasarlanacak. Bu kapsamda, kültür yapılarında büyük ve merkezi yapılardan makul büyüklük ve muhtelif yerlere dağılmış esnek yapılara geçiş sağlanacak.

Kültür merkezi tasarım ve yapımına yönelik yerleşim yeri büyüklüğü, nüfus projeksiyonu, mevcut kültürel yapı envanteri gibi kriterler göz önüne alınarak, konuya ilişkin standart belirleme çalışması yapılacak.

Bigalı Kalesi.
Bigalı Kalesi.

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik çalışmalar

Yurt dışındaki vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler ve hizmetler artırılacak, Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye yönelik programlar oluşturulacak. Türkçe Saati Destek Programı ve Okul Öncesi Çift Dilli Eğitim Destek Programı kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşların kurduğu STK'lara Türkçe öğrenimine ilişkin destek verilecek.

Evliya Çelebi Kültür Gezileri Destek Programı kapsamında yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile aidiyetlerini artırmak ve Türkiye'de yapılması öngörülen gezileri gerçekleştirmek amacıyla STK'lara proje desteği sağlanacak. Yurt dışındaki çocukların ana dillerini öğrenmeleri, kültürel değerleri tanımaları ve Türkiye ile aidiyetlerini artırmak amacıyla Yunus Emre Kültür merkezlerine proje desteği verilecek.

Yeni kütüphaneler geliyor

Program kapsamında, özel müzelerin yaygınlaştırılması için teşvik, destek ve idari düzenleme konularında mevzuat çalışması yapılacak. Bakanlığa bağlı müzelerin nitelikleri geliştirilecek, tematik çeşitlilik sağlanacak.

Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek, kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek, mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacak.

Bu kapsamda, 30 kütüphanenin mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılması sağlanacak. 200 Z-kütüphane ve 25 semt kütüphanesi kurulacak, 5 gezici kütüphane hizmete alınacak.

Yaygın kültürel eğitim faaliyetleri kapsamında, Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kursları açılacak. Yerel yönetimler ve STK'lar iş birliğinde düzenlenen geleneksel el sanatları festivallerinin devam ettirilmesi sağlanacak.

Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerini kültürel, sanatsal ve toplumsal açıdan araştıran arkeolojik kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalara öncelik verilecek.

Yeni kütüphaneler yapılacak.
Yeni kütüphaneler yapılacak.

Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi'ne başlanacak

Türkçenin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlük tamamlanacak. Tietze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati'nin genişletilmiş baskısı yapılacak ve dijital ortamda erişime açılacak. Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi'ne başlanacak.

Yurt dışında Türk dili ile kültürünün öğretimi ve tanıtımı faaliyetleri geliştirilecek. Tercihim Türkçe Projesi'nin uygulandığı ülkelerin ve okulların sayısı artırılacak.

Uzaktan Türkçe öğretimini sağlamak amacıyla Türkçe Öğretim Portalı geliştirilecek. Türk kültürünün yerinde tanınmasına imkan tanımak amacıyla tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda öğrencilere yönelik yaz okulları düzenlenecek.

Yabancılara Türkçe öğretimi yapacak insan kaynağını geliştirmek için Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecek, okuma ve dil bilgisi kitapları, sözlük gibi destekleyici materyaller, eğiticilere yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek.

Her türlü basın, yayın ve medya ortamında, Türkçenin güzel kullanılması özendirilecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliği teşvik edilecek.

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında verilecek desteklerin kelime zenginliğini gözetmesi sağlanacak.

Türk Dil Kurumunun Türkçenin güzel ve zengin kullanıldığı sanat eserlerine yönelik ödül ve teşvik mekanizmaları geliştirmesi sağlanacak.

Yazma eserlerin muhtevaları Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı öncülüğünde ilgili kamu kurumları, akademi ve akademik niteliği haiz yayınevleri iş birliğiyle araştırılacak ve yayın yapılacak.

Kültür istatistikleri tek çatıda toplanacak

Kültür istatistikleri, uluslararası standartlara uygun geliştirilecek ve tek veri tabanında toplanacak.

Kültür İstatistikleri Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak gereksinim analizi doğrultusunda yazılım geliştirilecek. Kültüre Katılım Araştırması'nın hazırlık çalışmaları yapılacak.

Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alınacak. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu ile iş birliğine gidilerek sponsorluk, teşvik, vergiyle ilgili iyileştirme yapmak amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. Halihazırda oyun bazlı verilen desteklere ek olarak kültür merkezlerinin özel tiyatrolarca kullanımı kolaylaştırılacak.

"Anadolu Renkleri", "Senfonik Saz Eserleri" gibi nitelikli projelerin, bütçe olanakları çerçevesinde yıl boyunca yurt dışında sahnelenmesi sağlanacak.

Kültür ve Turizm bakanı özel tiyatrolara olan destekleri artıracak.
Kültür ve Turizm bakanı özel tiyatrolara olan destekleri artıracak.

Atlas Pasajı'nda Ulusal Sinema Müzesi

Ulusal Sinema Müzesi kurulması için Atlas Pasajı'nda yapılan restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanacak.

Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sponsorluk, teşvik, vergiyle ilgili yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yurt dışında kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara verilen destekler artırılacak ve bu kuruluşların idari kapasiteleri geliştirilecek, 5 yeni Yunus Emre Kültür Merkezi açılacak.

Türk edebiyatına çevrim içi ortam

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) aracılığıyla her yıl dünyanın farklı ülkelerinde en az bin kültürel faaliyet icra edilecek.

Yayıncılık sektöründeki yenilikçi iş modelleri ve teknoloji temelli Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için çalışmalara başlanacak.

Türk edebiyatı ve yayıncılığının yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan bilgilendirici içeriklerin çevrim içi ortamlarda yer alması sağlanacak.

  • "www.readturkey.gov.tr" adresiyle Türk Edebiyatı ve Yayıncılık Tanıtım Portalı'nın hazırlanması ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetlerin dijitalleştirilmesi projesi yapılacak.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >