Yatağa bağımlı hastaya sağlık raporu evinde düzenlenecek

Arşiv
Arşiv

Yatağa bağımlı hasta sağlık raporu için yeni bir gelişmeye imza atıldı. Normal şartlar altında hastane kontrolü ile alınabilen yatalak hasta sağlık raporu, yeni dönemde evde doktor gözetimiyle alınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini, pilot uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını duyurdu.

Koca, geçen hafta duyurulan Uzaktan Sağlık Hizmeti projesinin pilot illerde uygulamaya başladığını duyurdu. Bakan Koca'nın Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı" dedi.

Raporlar evde düzenlenecek

Koca açıklamasının devamında "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. ihtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak" şeklinde konuştu.

Üç ilde başladı

Koca, "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

  • Uzaktan sağlık hizmeti neleri kapsıyor?
  • Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete'de dün yayımlandı. Yönetmelikte şu hizmetlerin uzaktan sunulabileceği kaydedildi:
  • Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilebilir; kişinin tıbbî gözlem, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilir, teşhis edilmiş hastalıkları kontrol edilebilir; tıbbî danışmanlık verilebilir; konsültasyon veya ikincil görüş talep edilebilir. Gerekli durumlarda, kişiye bir sağlık kuruluşuna fiziken müracaat etmesi önerilebilir.
  • Hastalıkların uzaktan yönetimi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi sağlanabilir.
  • Sağlığın korunmasına ve takibine, sağlıklı yaşamın desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilir.
  • Sağlık riski artan veya ileri yaşlı kişilerin çok yönlü değerlendirmesi ve takibi yapılabilir.
  • Teknolojik imkânların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması koşuluyla kişilere, Bakanlıkça belirlenen girişimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.
  • Endemik veya epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda kişilerin sağlığının korunmasına yönelik gerekli tıbbî işlemler yürütülebilir.
  • Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbî cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.
  • Hekim tarafından değerlendirilen kişiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >