Yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine özgü sesleri özlüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine ait sesleri özlüyor ve duymak istiyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, yurt dışında okuyan öğrenciler en çok ülkelerine ait sesleri özlüyor ve duymak istiyor.

HSBC Grubu’nun yurt dışında eğitime ilişkin son araştırmasına göre, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin %92’si vatan özlemi çekerken, %74’ü en çok ülkelerine özgü sesleri duymayı özlüyor.

Yurt dışında öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenci ile bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmada gençlerin yeni bir ülkede öğrenci olarak yaşamaya ilişkin hislerine dair bulguları ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; öğrenciler çeşitli online uygulamalarla aileleri ve arkadaşları ile düzenli olarak görüşseler bile bu, onların vatan özlemini gidermeye yetmiyor.

Uluslararası öğrencilerin %92'si yurt dışında öğrenim gördükleri sürede ülkelerini özlediğini söylüyor

En çok duyusal deneyimler özleniyor

Öğrencilerin yarısından fazlası (%57) ülkelerine ilişkin en çok koku, tat ve işitme gibi duyusal deneyimleri özlediğini belirtirken, dörtte üçü ise (%74) özellikle ülkelerine özgü sesleri özlediğini ifade ediyor. Ana dilde konuşulması (%50), pazar yerlerinin hareketliliği (%26), toplu taşıma araçlarının gürültüsü (%25), ülkelerine özgü kuşlar ve hayvanlar (%20) öğrencilerin ülkelerine dair en çok özlediği sesleri oluşturuyor.

Yurt dışında, okuyan öğrencilerin aile ve arkadaşlarını duydukları özlem akademik performansı etkiliyor
Yurt dışında, okuyan öğrencilerin aile ve arkadaşlarını duydukları özlem akademik performansı etkiliyor

Vatan özlemi, akademik performansı ve sağlığı etkileyebiliyor

Araştırmaya göre; yurtdışında yaşamaya alışmak için her ne kadar zamana ihtiyaç duyulsa da öğrencilerin %99'u yurt dışı eğitimin uzun vadeli olumlu bir etkisinin olduğunu dile getiriyor. Her beş öğrenciden ikisi (%43) haftada en az bir kez vatan özlemi hissettiğini söylerken, yaklaşık yarısı (%49) ise aile ve arkadaşlarına karşı duydukları özlemin akademik performanslarını etkilediğini düşünüyor. Bununla birlikte, öğrencilerin %40'ı evden uzak olmanın uyku düzenlerini, %32'si ise iştahlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.