İSLÂM DÜNYASININ DÖRT BİR YANINDAN GÜNCEL SİYASÎ VE KÜLTÜREL HABERLER, DERİNLİKLİ DOSYALAR, BİYOGRAFİLER, OKUNACAK KİTAPLAR VE DAHA FAZLASI... ÖZELLİKLE TARİHTE GERÇEKLEŞEN HADİSELERİN YIL DÖNÜMLERİNİ HATIRLAMAK VE HER YERDE RASTLAYAMAYACAĞINIZ SIRA DIŞI FOTOĞRAF VE GÖRSELLERLE TANIŞMAK İSTEYENLERE... MÜSLÜMAN DÜNYANIN NABZI, BURADA ATIYOR.

20.356 Takipçi
MECRA HAKKINDA

Bir Yezdâni inancı: Yaresan Tarikatı

Ehl-i Hakk veya diğer bir ismiyle Yaresan Cemaati çoğunlukla İran’da ve Irak'da bazı Kürt bölgelerinde yaygın olan, heterodoks  Şiî inanışıdır.
Ehl-i Hakk veya diğer bir ismiyle Yaresan Cemaati çoğunlukla İran’da ve Irak'da bazı Kürt bölgelerinde yaygın olan, heterodoks Şiî inanışıdır.
İçindekiler

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in vefatından sonra meydana gelen bazı hadiseler (Hz. Osman’ın şehit edilmesi, Cemel vakası, Sıffin savaşı ve Kerbela katliamı) Müslümanlar arasında etkileri günümüze kadar devam eden bazı ihtilaflara neden olmuştur. Bu ihtilafların neticesinde Müslümanlar Ehl-i Sünnet ve Şia olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır. Tarihi süreçte muhalif siyasal hareket olarak ortaya çıkan Şia, daha sonra dini harekete dönüşmüştür. Sasani-Pers milliyetçiliği ve Emevi-Abbasi muhalifliğinin birleşimiyle Irak ve İran coğrafyasında yayılma fırsatı bulan Şia, İslam dünyasının farklı bölgelerine dağılmıştır. Kendi bünyesindeki farklı algılamalardan dolayı da Zeydiyye, İsna Aşeriyye (On İki İmam) İsmailiyye ve İmamiyye (Caferilik) gibi fırkalara ayrılmıştır. Ayrıca bu dört ana fırka haricinde Hz. Ali ve nesline haddinden fazla kutsiyet, ilahlık veya peygamberlik atfeden, kadim Hint-İran dinlerinden etkilenip, inanç sistemlerine tenasüh(ruh göçü) ve hululü dahil ederek aşırıya kaçan bazı Şia fırkaları da belirli zaman dilimlerinde ortaya çıkmıştır. İslami literatürde Gulat/Galiyye olarak isimlendirilen bu fırkalardan, Batı İran ve Kuzey Irak arasındaki bölgede yaşayan Ehl-i Hak/Yaresan Cemaati özgün inanç sistemi ve dışa kapalılığıyla son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir.

İran'da Yaresan tarikatının önemli isimlerinden olan Seyyid Halil Alinejad'ın öldürülmesinin 3. yıl döneminde Kirmanşah şehrinde gerçekleştirilen bir törenden.
İran'da Yaresan tarikatının önemli isimlerinden olan Seyyid Halil Alinejad'ın öldürülmesinin 3. yıl döneminde Kirmanşah şehrinde gerçekleştirilen bir törenden.
Kuzey Irak İslami Hareketleri
İlginizi çekebilirKuzey Irak İslami Hareketleri
Sultan Sohak Türbesi ( İran, Kirmanşah)
Sultan Sohak Türbesi ( İran, Kirmanşah)
Yaresan cemaatinde toplu zikir törenleri bağlama eşliğinde yapılır.
Yaresan cemaatinde toplu zikir törenleri bağlama eşliğinde yapılır.
Tar, tambur ve setar gibi, ayinlerde kullanılan enstrümanların yapıldığı kişisel atölyelerden biri.
Tar, tambur ve setar gibi, ayinlerde kullanılan enstrümanların yapıldığı kişisel atölyelerden biri.
Yaresan cemaati için müzik hem zikir törenlerinin, hem de günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Yaresan Cemaati kollarından biri olan Ali-Elahi mensubu Derviş Ramtin müzikle iç içe yaşıyor; bölgede özel bir önemi olan tar, tambur ve tef çalıyor.
Yaresan cemaati için müzik hem zikir törenlerinin, hem de günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Yaresan Cemaati kollarından biri olan Ali-Elahi mensubu Derviş Ramtin müzikle iç içe yaşıyor; bölgede özel bir önemi olan tar, tambur ve tef çalıyor.
Bir modern zaman dini: Bahâîlik
İlginizi çekebilirBir modern zaman dini: Bahâîlik

Kurban ibadeti kan kurbanı, kansız kurban, kurban olmadığı halde kurban merasimine eşlik edenler ve hizmet olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Kan kurbanı merasiminde deve, evcil öküz, koyun ve horoz kesilir. Kansız kurban ceviz, balık, nar ve bir ekmek çeşidi olan gerde den oluşur. Kurban olmadığı halde kurban kabul edilenler kavun, şeker, badem ve kavit (şekerle pişirilen bezelye) denilen yiyecektir. Hizmet, pirinç ve horoz etinden oluşan yemektir. Yezidiler gibi Yaresanda da Şeytan Melek Tavus olarak isimlendirilir.

Melek Tavus bu tür inançlarda zıtlıkların kaynağı ve aynı zamanda zıtlıkların ortadan kalktığı bir simgedir.
Melek Tavus bu tür inançlarda zıtlıkların kaynağı ve aynı zamanda zıtlıkların ortadan kalktığı bir simgedir.
Tüm Yezdani inançlarda uzun bıyık tarikat mensubiyeti için önemli sembollerden biridir.
Tüm Yezdani inançlarda uzun bıyık tarikat mensubiyeti için önemli sembollerden biridir.
Irak'ın gizemli tarikatı: Kesnizaniler
İlginizi çekebilirIrak'ın gizemli tarikatı: Kesnizaniler

Muhatap kitlesi, toplumun alt kesimlerinden olmuştur. İnançlarından ötürü var oldukları coğrafyaların hakimlerinin baskılarına zaman zaman maruz kalmışlardır. Bu baskılar cemaat mensupları arasındaki birlikteliği güçlendirmiş ve kapalı toplum olmasını sağlamıştır. Nihai olarak Yaresan cemaati araştırmacıların ilgisini çekmeyi başarmış fakat dışa kapalılığı anlaşılması önündeki en büyük engeldir.