20.356 Takipçi

İslâm dünyasının dört bir yanından güncel siyasî ve kültürel haberler, derinlikli dosyalar, biyografiler, okunacak kitaplar ve daha fazlası... Özellikle tarihte gerçekleşen hadiselerin yıl dönümlerini hatırlamak ve her yerde rastlayamayacağınız sıra dışı fotoğraf ve görsellerle tanışmak isteyenlere... Müslüman dünyanın nabzı, burada atıyor.

Çağdaş İslâmi akımları anlamak için

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara imzalı kitap, çağdaş İslami akımlara ışık tutuyor.
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara imzalı kitap, çağdaş İslami akımlara ışık tutuyor.
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara

Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde Dekanlık görevini yürüten Büyükkara’nın uzmanlık alanı mezhepler tarihi. Bunun yanında çağdaş islâmî düşünceler, Selefîlik, Şiilik konularında çalışan Büyükkara uzmanlığından dolayı, yazdığı yazılarda derinlikli bir perspektif sunabiliyor.

Prof. Dr. Büyükkara, “Çağdaş İslâmî Akımlar” kitabında da bu derinliği kullanarak son iki yüzyılda ortaya çıkmış fikri akımları teferruatlı bir şekilde incelemeye girişiyor.

Günümüze kadar ortaya çıkmış akımları, Gelenekçilik, Islahatçılık, Modernizm üst başlıklarında kategorize ederek anlamlandırmaya çalışan Büyükkara bu üç ana şablonu kendi içinde de başlıklara ayırarak, aynı bölüm içinde incelenmesi gereken lakin fikri olarak birbirinden ayrılan akımların farklılıklarını ortaya koyuyor. Medrese Gelenekçiliği ve Selefîliği, Gelenekçilik başlığında; Kültürel Islahatçılık ve Siyasal Islahatçılığı, Islahatçılık başlığı altında incelerken bu akımların da yekdiğerinden nasıl ayrıldıklarının altını da kalın çizgilerle çiziyor.

İLGİLİ HABERLER