Çağdaş İslâmi akımları anlamak için

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara imzalı kitap, çağdaş İslami akımlara ışık tutuyor.
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara imzalı kitap, çağdaş İslami akımlara ışık tutuyor.

Günümüze kadar ortaya çıkmış akımları, Gelenekçilik, Islahatçılık, Modernizm üst başlıklarında kategorize ederek anlamlandırmaya çalışan Büyükkara bu üç ana şablonu kendi içinde de başlıklara ayırarak, aynı bölüm içinde incelenmesi gereken lakin fikri olarak birbirinden ayrılan akımların farklılıklarını ortaya koyuyor. Medrese Gelenekçiliği ve Selefîliği, Gelenekçilik başlığında; Kültürel Islahatçılık ve Siyasal Islahatçılığı, Islahatçılık başlığı altında incelerken bu akımların da yekdiğerinden nasıl ayrıldıklarının altını da kalın çizgilerle çiziyor.

Günümüzde İslam dünyasında zuhur etmiş birçok hareketin düşünsel arka planını kavrayabilmek, bu hareketlerin geçmişteki dayanak noktalarının farkına varabilmek; bu hareketlerin amacını anlamak ve onları birbirinden ayırabilmek için çok önemlidir. Bu grupların fikri ayrılıklarını net bir şekilde görmek, İslâm coğrafyasındaki hareketliliklerin, yer yer kendi içlerinde de yaşadıkları çatışmaların ve mücadelelerin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara’nın “Çağdaş İslâmî Akımlar” adlı kitabı çok büyük bir öneme sahip.

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara.
Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara.

Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde Dekanlık görevini yürüten Büyükkara’nın uzmanlık alanı mezhepler tarihi.
Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde Dekanlık görevini yürüten Büyükkara’nın uzmanlık alanı mezhepler tarihi.

Şehir Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesinde Dekanlık görevini yürüten Büyükkara’nın uzmanlık alanı mezhepler tarihi. Bunun yanında çağdaş islâmî düşünceler, Selefîlik, Şiilik konularında çalışan Büyükkara uzmanlığından dolayı, yazdığı yazılarda derinlikli bir perspektif sunabiliyor.

Prof. Dr. Büyükkara, “Çağdaş İslâmî Akımlar” kitabında da bu derinliği kullanarak son iki yüzyılda ortaya çıkmış fikri akımları teferruatlı bir şekilde incelemeye girişiyor.

Günümüze kadar ortaya çıkmış akımları, Gelenekçilik, Islahatçılık, Modernizm üst başlıklarında kategorize ederek anlamlandırmaya çalışan Büyükkara bu üç ana şablonu kendi içinde de başlıklara ayırarak, aynı bölüm içinde incelenmesi gereken lakin fikri olarak birbirinden ayrılan akımların farklılıklarını ortaya koyuyor. Medrese Gelenekçiliği ve Selefîliği, Gelenekçilik başlığında; Kültürel Islahatçılık ve Siyasal Islahatçılığı, Islahatçılık başlığı altında incelerken bu akımların da yekdiğerinden nasıl ayrıldıklarının altını da kalın çizgilerle çiziyor.