Coğrafyamızın manzarası

'İslam Mezhepleri Tarihi', günümüzün anlama adına vazgeçilmez bir kaynak.
'İslam Mezhepleri Tarihi', günümüzün anlama adına vazgeçilmez bir kaynak.

Günümüzde mevcut çatışmaların çoğunun kökeninde din yorumlarındaki farklılıkların etkili olduğu düşünülürse, uluslararası siyasetle ilgilenen herkesin aslında iyi bir dinler ve mezhepler tarihi okuması yapması gerektiği de kolaylıkla anlaşılır. Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut tarafından kaleme alınan “İslam Mezhepleri Tarihi”, bu türden okumalara sağlam bir başlangıç niteliğini taşıyor.

İslâm dünyasını oluşturan dini akımlar, bugün siyasetten ekonomiye hayatın her alanında Müslümanları yakından ilgilendiren bir çeşitliliğe neden oluyor. Sadece Sünni-Şii ayrımı değil, her iki grup içindeki türlü ayrışmalar da, coğrafyamızın bünyesindeki birçok çalkantı, sarsıntı ve çekişmenin de temel sebebini oluşturuyor.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut tarafından kaleme alınan “İslam Mezhepleri Tarihi”, söz konusu farklılıkları ve ekollerin tarihsel süreç içindeki serüvenlerini anlama adına vazgeçilmez bir kaynak. Ehl-i Sünnet ve Şia içindeki dini akımları, mezhepleri ve yorumları ayrıntılı biçimde sunan Bulut’un eseri, kolay anlaşılır ve akılda kalır üslubuyla da dikkat çekiyor.

Günümüzde mevcut çatışmaların çoğunun kökeninde din yorumlarındaki farklılıkların etkili olduğu düşünülürse, uluslararası siyasetle ilgilenen herkesin aslında iyi bir dinler ve mezhepler tarihi okuması yapması gerektiği de kolaylıkla anlaşılır. “İslam Mezhepleri Tarihi”, bu türden okumalara sağlam bir başlangıç niteliğini taşıyor.

İslam Mezhepleri Tarihi, Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2017