Prof. Dr. Vehbe Zuhayli

Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslâm fıkhına dair eserleriyle tanınıyordu.
Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslâm fıkhına dair eserleriyle tanınıyordu.

Hayatının büyük bölümünü ilim ve irfana adayan Vehbe Zuhayli bir çok Arap ülkesine giderek şeriat, hukuk ve edebiyat fakültelerinde dersler verdi. Zuhayli, eğitim faaliyetlerinin yanında “İslami Finans Sistemi” üzerine de çalışmalar yaptı. İslami Finans Kurumları Araştırma Enstitüsü Başkanlığı’nı yürüttüğü dönemde başta Uluslararası İslam Bankası olmak üzere pek çok kurum ve şirkete danışmanlık hizmeti verdi.

Vehbe Zuhayli, 1938 yılında Şam yakınlarındaki Deyr Atiyye’de dünyaya geldi. Hafız babası ve takva sahibi çevre sayesinde daha küçük yaşlarda dini eğitim almaya başladı. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Şam’a giderek lise eğitimine devam etti. Liseden sonra Şam Şeriat Fakültesi’ne girdi ve altı yıllık eğitimin sonunda buradan birincilikle mezun oldu.

Prof. Dr. Vehbe Zuhayli
Prof. Dr. Vehbe Zuhayli

Zuhayli, lisans eğitimiyle yetinmeyerek yüksek tahsil için Mısır’a geçti ve burada birden fazla alanda eğitimine devam etti. Şeriat eğitiminin yanına Arap dili ve edebiyatı ile hukuk mezuniyetlerini de ekledi ve yeniden Şam’a dönerek lisans eğitimini tamamladığı Şeriat Fakültesinde okutman olarak çalışmaya başladı. 1966’da asistanlığı atanan Zuhayli, 1975 yılında da profesör unvanını aldı.

İlmi birikimini Müslüman gençlere aktarma gayesinden asla geri durmadı. Bir çok Arap ülkesine giderek şeriat, hukuk ve edebiyat fakültelerinde dersler verdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçirdiği 5 yılda “Tefsir’ül Münir” adlı tefsirini tamamladıktan sonra bu kez de Afrika’ya yöneldi ve başta Sudan olmak üzere birçok Afrika ülkesinde de ders ve seminerler verdi.

Zuhayli, eğitim faaliyetlerinin yanında “İslami Finans Sistemi” üzerine de çalışmalar yaptı. İslami Finans Kurumları Araştırma Enstitüsü Başkanlığı’nı yürüttüğü dönemde başta Uluslararası İslam Bankası olmak üzere pek çok kurum ve şirkete danışmanlık hizmeti verdi.

  • Sıkça katıldığı televizyon ve radyo programları sayesinde geniş kitlelere ulaştı ve Arap halklarının sevdiği bir isim olmayı başardı.

Hayatının büyük bölümünü ilim ve irfana adayan Vehbe Zuhayli, ardında İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Tefsir’ül Münir ve Tefsir’ül Veciz gibi eserler bırakarak 8 Ağustos 2015’te vefat etti.